O-STA

Zaključena podelitev priznanj Naj prostovoljcem

Danes je Mladinski svet Slovenije (MSS) pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja, pripravil prireditev z razglasitvijo najboljših prostovoljcev in prostovoljskih projektov za leto 2013, ki jo je v ljubljanskih Križankah gostila Mestna občina Ljubljana. V natečaj Prostovoljec leta je letos 134 različnih prijaviteljev prijavilo 187 posameznikov in 42 projektov. Podelili smo naziva Naj prostovoljec in Naj prostovoljka v treh starostnih skupinah, naziv Naj prostovoljski projekt, naziv Naj mladinska voditeljica in Naj mladinski projekt ter dve posebni priznanji. Gre za tradicionalni prireditev, ki jo je Mladinski svet Slovenije izvedel že dvanajstič zapovrstjo.

Priznanja so podelili ministrica dr. Anja Kopač Mrak, minister dr. Jernej Pikalo , župan MOL g. Zoran Janković ter predsednica Mladinskega sveta Slovenije Tea Jarc.

Ključno priznanje za kolektivno delo in naziv Naj prostovoljski projekt je prejel projekt Dar za dar, ki ga izvajajo mladi iz Kotelj. Gre za 12 let trajajoči projekt izdelave šivanih voščilnic z namenom zbiranja sredstev za obnovo kulturne dediščine v Kotljah. Pri projektu je v tem času sodelovalo več kot 300 posameznikov, 20 jih je vztrajalo vseh 12 let. V projektu je skupina prostovoljcev poskrbela za vse faze dela, vključno s predstavitvijo projekta tudi v tujini ter pripravo knjige ob zaključku projekta.

V starostni skupini do 19 let je prejela naziv Naj prostovoljka Amajla Velić iz Postojne na predlog Območno združenje Rdečega križa Postojna, in sicer za sodelovanje v pilotnem projektu z naslovom Mladi za boljši svet. Samostojno je izvajala tudi delavnice za mlade in program učne pomoči za socialno ogrožene. Amajla je pomembno prispevala k širjenju humanitarnih vrednot in prostovoljstva med mladimi.

V starostni skupini do 19 let je prejel naziv Naj prostovoljec Marko Lenarčič iz Murske Sobote na predlog Slovenske filantropije, in sicer za medgeneracijske aktivnostih (poučevanje starejših) v okviru Hiše Sadeži družbe v Murski Soboti. Samostojno pa je izvajal tudi različne tematske delavnice za mlade ter k aktivnostim pritegnil več drugih mladih prostovoljcev.

V starostni skupini 20-30 let je prejela naziv Naj prostovoljka Urška Česnik iz Ljubljane na predlog Društva za pomoč mladim. Urška je bila v letu 2013 aktivna pri različnih projektih in različnih oblikah aktivnosti za mlade - prijavitelji so našteli 6 različnih projektov oz. sklopov aktivnosti. Bila je predvsem izvajalka izobraževanj in organizatorka dogodkov pri raznovrstnih delavnicah in drugih izobraževanjih, pri uličnem delu z mladimi, na mednarodnem področju ter pri izvedbi družabnih aktivnosti. Sama je vodila tudi skupino mladih prostovoljcev.

V starostni skupini 20-30 let je prejel naziv Naj prostovoljec Ivan Kramberger iz Gornje Radgone na predlog Društva Sožitje Gornja Radgona. Ivan je prostovoljec z izjemnim razponom aktivnosti. V letu 2013 je sodeloval pri organizaciji vseh projektov Društva Sožitje, društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, posebej pri programu vseživljenjskega učenja. Prav tako je bil aktiven kot mentor mladim v gasilskem društvu, kot spremljevalec in inštruktor smučanja pri Zvezi Sonček ter v drugih vlogah še pri Združenju policistov Slovenije, Zavodu 116, Slovenski filantropiji ter pri projektu Simbioza. V letu 2012 je že prejel naziv Naj prostovoljec, zaposlen v javni upravi.

V starostni skupini nad 30 let je prejela naziv Naj prostovoljka Blanka Tomšič iz Mengša na predlog Maje Petek Tomšič, in sicer za prostovoljno delo v Mladinskem centru Mengeš. Sama ustanovitev mladinskega centra je rezultat njenih večletnih prizadevanj. Blanka, sedaj kot predsednica mladinskega centra, skrbi za njegovo delovanje ter uvaja druge prostovoljce. V letu 2013 je bilo pod njenim mentorstvom ali z njeno pomočjo izpeljanih več uspešnih projektov in izobraževanj, ključna pa je bila prenova prostorov centra, pri kateri so aktivno sodelovali mladi. Prostovoljka je tudi sama fotografirala in napisala prispevke za lokalne medije o večini dogodkov v mladinskem centru.

V starostni skupini nad 30 let prejme naziv Naj prostovoljec Črtomir Urbašek iz Velenja na predlog Zveza društev upokojencev Slovenije in Društva upokojencev Velenje, in sicer za delo koordinatorja prostovoljcev v projektu Starejši za starejše. Črtomir pa prav tako vodi in izvaja aktivnosti pri drugih projektih, kjer gre predvsem za različne oblike pomoči starejšim, predvsem socialno ogroženim.

Naziv Naj mladinska voditeljica je prejela Albina Kolar iz Šentjurja na predlog občine Šentjur, in sicer za vodenje lokalnega društva slovenske podeželske mladine. Albina je bila glavna organizatorka državnih kmečkih iger (nacionalno tekmovanje mladih v kmetijskih veščinah), ki se jih je udeležilo okrog 2000 ljudi. Hkrati je organizirala še več strokovnih ekskurzij in skrbela za redno delovanje društva. Njena zasluga je tudi večja odprtost društva in sodelovanje z drugimi institucijami v občini. Prejela je tudi že naziv Naj prostovoljka Občine Šentjur.

Naj mladinski projekt je postal 15. študentska delovna brigada na predlog Študentske organizacije univerze v Mariboru. Študentske delovne brigade predstavljajo pomoč krajanom na določenem območju. Vsako leto potekajo na geografsko ali drugače prikrajšanih območjih, v letu 2013 je bilo to v občini Radeče. Sama aktivnost je trajala 10 dni, priprave pa so se pričele že pet mesecev prej. 45 študentov (mladih) je tako sodelovalo pri vzdrževanju poti, parka in ribnika, pri opravilih na kmetiji ipd. Aktivnosti študentov so naletele na dober odmev pri domačinih kot tudi pri množičnih medijih.

Komisija, ki je odločala o Naj nazivih pa se je odločila podeliti še 2 posebni priznanji. Prvo posebno priznanje je prejel Ignac Habjanič iz Ptuja na predlog Osnovne šole Ljudski vrt Ptuj, in sicer za akcije zbiranja plastičnih pokrovčkov z namenom zbiranja sredstev za humanitarne namene Akcijo zbiranja pokrovčkov je Ignac razširil po različnih institucijah, šolah, vrtcih, restavracijah itd. v ptujskem okolišu, pri transportu pa so sodelovale tudi železnice in slovenska vojska.

Posebno priznanje je prejel tudi dr. Ahmed Pašić iz Jesenic na predlog Človekoljubno dobrodelnega društva UP Jesenice. Ahmed je je v letu 2013 organiziral preko 60 prostovoljskih akcij, ustanovil civilno iniciativo Ejga - za lepše Jesenice, ki je poskrbela za urejanje Jesenic, ter več humanitarnih akcij. S svojim delom je pritegnil več tisoč podpornikov in več kot 100 neposrednih udeležencev akcij ter več donatorjev.