O-STA

Sporočilo za javnost po dogodku "Zakaj pa ne? - Srečanje mladih in politikov"

V kavarni NUK je včeraj, 8. julija 2014, potekal dogodek "Zakaj pa ne? - Srečanje mladih in politikov", ki smo ga organizirale Dijaška organizacija Slovenije, L'mit -Ljubljanska mreža info točk za mlade, Mladinski svet Slovenije, Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije, Mreža MaMa, Sindikat Mladi plus, Študentska organizacija Slovenije in Zavod Ypsilon.

Dogodek smo organizirali, da bi od predstavnikov strank oz. list izvedeli, kakšni so njihovi programi na področju mladih oziroma kaj nameravajo narediti za mlade. Prepričani smo, da mora politika vzpostaviti dialog z mladimi in z njimi v večji meri sodelovati in jih v svoje delo ter sprejemanje odločitev tudi vključevati. Na naše povabilo so se odzvali Tinkara oblak (SDS), Zmago Jelinčič (SNS), Kamal Izidor Shaker (SMC), Rok Deželak (PSS), Miha Lobnik (ZaAB), Tadeja Romih (SLS), Miha Kordiš (ZL), Robert Kojc (Desus), Manja Zorko (SD), Robert Kus (PS) in Vladislav Stres (ED-NS).

Na dogodku pa smo predstavili tudi Pobude mladinskih organizacij, ki smo jih naslovili na vse politične stranke, in za katere smo prepričani, da bodo, v kolikor jih bo politika sprejela in realizirala, izboljšale položaj mladih v Sloveniji. Pobude mladih vsebujejo 6 točk, in sicer:

1. Kakovostno izobraževanje. ki bo mladim zagotavljajo učinkovit prehod na trg dela

Konkretni cilji:

- Večja interdisciplinarnost študijskih programov.

- Večje povezovanje šolskega sistema z gospodarstvom (npr. obiski podjetij, predstavitve poklicev, podjetniški izzivi, praksa).

- Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti na vseh ravneh izobraževanja.

- Financiranje programov za oblikovanje kakovostnih delovnih mest.

2. Proaktiven pristop k reševanju problema brezposelnosti mladih

Konkretni cilji:

- Uvedba nacionalne sheme plačanih pripravništev.

- Ohranjanje obstoječih, in uvajanje novih, ukrepov, za spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju mladih.

- Spodbujanje aktivne politike usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, koncepta družbeno odgovornega ter družini prijaznega podjetja/delodajalca v delovnih okoljih.

3. Za krepitev mladinske politike v Republiki Sloveniji, ki bo dejansko upoštevala mlade in mladinske organizacije

Konkretni cilji:

- Redna posvetovanja odločevalcev z mladimi.

- Vključevanje predstavnikov mladih v vladne strukture, pomembne za mlade.

4. Omogočanje samostojnega bivanja ter dostojnih bivalnih razmer za mlade

Konkretni cilji:

- Sprejetje nacionalnega stanovanjskega programa tudi po meri mladih v sodelovanju s predstavniki mladih.

- Cenejši najem (neprofitna stanovanja za mlade ali sofinanciranje tržne najemnine).

- Subvencije za gradnjo oz. obnovo stanovanjskih prostorov (neizkoriščeni prostori v že obstoječih stavbah) ter izgradnja hiš za mlade (prehodna stanovanja za mlade), ki jih lahko pridobimo tudi s prenovo.

- Sistemska podpora menjavi stanovanj med pripadniki različnih generacij.

- Poenostavljena in lažja prijava (stalnega) prebivališča.

- Spodbujanje in sofinanciranje stanovanjskih kooperativ.

5. Večja finančna podpora programom oz. razpisom, namenjenih mladim in mladinskim organizacijam

Konkretni cilji:

- Povečanje sredstev za financiranje mladinskega dela

- Omogočanje financiranja stroškov delovanja mladinskih organizacij s statusom v javnem interesu ter zagotavljanje programskega financiranja oz. projektnega financiranja

6. Trajnostna naravnanost Republike Slovenije, ki se kaže v skrbi za zdravje mladih in spodbujanju odgovornega ravnanja z okoljem.

Konkretni cilji:

- Več sredstev namenjenih programom s področja preventive, spodbujanja zdravega življenjskega sloga ter trajnostnega razvoja

- Učinkovitejše informiranje o škodljivih posledicah uživanja alkohola, tobaka in drugih prepovedanih drog ter pomanjkanja kritičnega odnosa do okoljskih problematik

Stranke so na dogodku predstavljali v večini mladi kandidati. Za razliko od ostalih soočenj, ki smo jim priča tekom kampanje, smo se organizatorji odločili, da jih ne soočimo med sabo, ampak jih z metodo vročega stola soočimo z vprašanji, ki so jih pripravili mladi. Tako so odgovarjali na vprašanja povezana z reševanjem stanovanjskega problema mladih, kako zagotoviti plačana pripravništva, kako se soočati z brezposelnostjo mladih, vprašanja povezana z izobraževalnim sistemom, itd. Po predstavitvah strankarskih programov in odgovorih na vprašanja lahko ugotovimo, da je večina strank prepoznala mlade kot družbeno skupino, ki ji morajo v svojih programih nameniti posebno pozornost.

Priloga:

- Pobude mladinskih organizacij