O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Prireditev ob zaključeni energetski sanaciji Vrtca Tinkara

Velenje, 8. september 2014 - Jutri, 9. septembra 2014, bo ob 17. uri v Vrtcu Tinkara prireditev ob zaključku energetske sanacije. Obiskovalce bo nagovoril župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, glasbeni program pa bodo pripravili otroci pevskega zbora Ringaraja pod vodstvom Karmen Arlič.

Mestna občina Velenje je v letu 2013 uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Na razpisu smo za energetsko sanacijo vrtca Tinkara na Šlandrovi cesti v Velenju pridobili evropska sredstva iz t. i. "Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013".

V Vrtcu Tinkara so dela potekala od 14. 4. 2014 do 25. 7. 2014. Skupni strošek izvedenih del je znašal 184.082,29 evra (224.580,39 evra z DDV). V skladu z razpisom in podpisano pogodbo bo Ministrstvo Republike Slovenije za infrastrukturo in prostor investicijo sofinanciralo v višini 85 % upravičenih stroškov operacije v višini 124.430,65 evra (brez DDV).

Na javnem razpisu je bilo za izvedbo del izbrano podjetje 2vizija, d. o. o., iz Radelj ob Dravi, projektiralo je podjetje Adesco, d. o. o., iz Velenja, nadzor pa je izvajal Projektivni biro, d. d., Velenje.