O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Prireditev ob zaključku energetske sanacije Vrtca Lučka

Velenje, 12. september 2014 - V ponedeljek, 15. septembra, bo ob 18. uri v Vrtcu Lučka prireditev ob zaključku energetske sanacije. Obiskovalce bo nagovoril župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Glasbeni program bodo pripravili otroci pevskega zbora Lučka pod vodstvom Mateje Šojat, otroci pa bodo pripravili tudi plesni nastop.

Mestna občina Velenje je v letu 2013 uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti, ki ga je objavilo Ministrstvo Republike Slovenije za infrastrukturo in prostor. Na razpisu smo za energetsko sanacijo vrtca Lučka na Kardeljevem trgu 12 v Velenju pridobili evropska sredstva iz t. i. "Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013".

V Vrtcu Lučka so dela potekala od 22. 5. 2014 do 14. 9. 2014. Skupni strošek izvedenih del je znašal 236.320,05 evra (288.310,46 evra z DDV). V skladu z razpisom in podpisano pogodbo bo Ministrstvo Republike Slovenije za infrastrukturo in prostor investicijo sofinanciralo v višini 85 % upravičenih stroškov operacije v višini 185.555,85 evra (brez DDV).

Na javnem razpisu je bilo za izvedbo del izbrano podjetje Adaptacije - vzdrževanje, d. o. o., iz Ljubljane, projektiralo je podjetje Fima, d. o. o., iz Šentjanža pri Dravogradu, nadzor pa je izvajal PV Invest d. o. o., Velenje.

Prijazno vabljeni na prireditev!