O-STA

Ciril Globočnik s svojo listo za Občino Radovljica

(Radovljica, 15.9.2014) - Danes se je na novinarski konferenci javnosti predstavil neodvisni kandidat za župana občine Radovljica Ciril Globočnik s kandidati Liste Cirila Globočnika za občinski svet. "Letos je lista polna in na njej je 26 neodvisnih kandidatov za občinske svetnike, ki prihajajo iz vseh Krajevnih skupnosti. To je odraz dela v mandatu ki se izteka, kjer smo uspešno vodili komunikacijo med krajevnimi skupnostmi in občino," je povedal Globočnik.

"Zadovoljen zrem v to kar smo uspeli narediti v teh 4 letih, predvsem na področju komunalne infrastrukture, predšolske in osnovnošolske vzgoje, kjer smo otrokom ustvarili res dobre pogoje za vključevanje mladih v zdravo družbo. Depolitizirali smo občino in tako bomo delali tudi v prihodnje," je poudaril Globočnik. Temu so pritrdili tudi kandidati z Liste Cirila Globočnika, ki so se v velikem številu udeležili današnje novinarske konference. Nosilec liste, dr. Miran Rems je v svojem izvajanju povzel nekaj osnovnih premikov, ki so jih uspeli izpeljati v tem mandatu. "V preteklih 4 letih nam je uspelo v veliki meri spremeniti delo v občinskem svetu. Tega lahko zdaj spremlja javnost na vsakem koraku, seje so odprte za javnost, delo odborov pa omogoča celo sodelovanje širše zainteresirane javnosti - delamo vsem na očem in tako je prav! Naša pobuda, da lahko predlagajo za člane svetov javnih zavodov svoje kandidate tudi krajevne skupnosti ali zgolj 5 občanov, je bila sprejeta in s tem smo odprli možnost kandidiranja vsem. Zdaj res lahko rečemo, da se ne ukvarjamo z levimi in desnimi, temveč z ljudmi o ljudeh za njihovo kvaliteto bivanja."

Tudi Tea Beton, vodja programa CUDV Radovljica, je izrazila zadovoljstvo z možnostjo sodelovanja v občinskem svetu, kjer vidi svoj največji doprinos k sloju ljudi, ki potrebujejo pomoč. "Moje življenje se vrti okolju ljudi, ki so manj uspešni in potrebujejo več podpore, imajo pa isti cilj kot vsi ostali - živeti kar se da kvalitetno. Moja naloga je in bo opozarjati nanje."

Od kandidatov z Liste Cirila Globočnika, smo danes lahko slišali strinjanje z dosedanjim delom župana in iskreno zadovoljstvo ob možnosti do morebitnih novih izzivov ki jim jih lahko prinesejo letošnje volitve, saj gre za ljudi z visokimi merili in pričakovanji ne le do drugih, temveč predvsem do sebe. Globočnik je zbrane ob koncu pospremil z mislijo: "Ljudje so prihajali k meni ko je bilo to zanje pomembno. Tega sem se zavedal in zato sem jim pazljivo prisluhnil, nato pa odgovorno in objektivno ukrepal. Tak odnos se mi zdi pomemben in tega se bom držal še naprej. Občina je servis ljudem in nihče ne sme od nas oditi z občutkom, da delamo zase!"

Za morebitne objave se vam najlepše zahvaljujemo.

Fotografijo z današnje konference lahko objavite brez omejitev avtorskih pravic.

V prilogi pošiljamo tudi Listo Cirila Globočnika.

--
www.cirilglobocnik.si
novice@cirilglobocnik.si