O-STA

Srečanje s predstavniki krajevnih skupnosti Občine Radovljica

V teh dneh so se v Radovljici, na povabilo kandidata za župana občine Radovljica, zbrali predsedniki in predstavniki svetov krajevnih skupnosti in kandidati za svetnike z Liste Cirila Globočnika. Ocena večine prisotnih je bila, da je Globočnik v tem mandatu delal dobro in naredil veliko za občino, v odnosu do krajevnih skupnosti pa je izražal spoštovanje, se z njimi srečeval in sodeloval. "To je edini način ki vodi v razvito občino in v njej ponuja zadovoljstvo in priložnosti ljudem," je povedal Globočnik.

Srečanja se je udeležilo 11 od 12 krajevnih skupnosti občine Radovljica ter dobra polovica od skupno 26 kandidatov z Liste Cirila Globočnika. Na tej so zastopani krajani iz vseh krajevnih skupnosti občine in sinočnje srečanje je bilo namenjeno soočenju želja, mnenj in vizij. Prisotni so srečanje pozdravili in se županu zahvalili za priložnost, da se spoznajo s kandidati za svetnike, s katerimi bodo v prihodnosti poskušali še bolj tvorno sodelovati, županu pa izrazili podporo na volitvah, saj so z njegovim delom zadovoljni.

Predstavniki KS od katerih je bila večina predsednikov so ocenili, da je glavni problem vsaj manjših krajevnih skupnosti pomanjkanje denarja, kar nekaj dela pa jih čaka predvsem na področju dotrajane infrastrukture in kanalizacije. "Slednja se pospešeno ureja," je povedal Globočnik in dodal: "a je tista, ki sodi med največje investicije. Podobna zgodba velja za energetsko sanacijo stavb ki so v lasti občine. To je področje, ki terja veliko denarja, in zato smo bili zelo aktivni pri pridobivanju nepovratnih ter evropskih sredstev. Gre za velike korake, trajnostne projekte in denar zanje je bil gospodarno naložen."

Nosilec Liste Cirila Globočnika, Miran Rems se je v svojem razmišljanju dotaknil delovanja občinskega sveta, kjer so v tem mandatu po njegovem mnenju naredili pomemben korak naprej s tem, ko niso delovali kot politična koalicija. "Tu danes sedi dobra četrtina občinskega sveta in nič novega ne bo če povem, da smo v tem mandatu delovali kot koalicija glede na probleme. Delitev na leve in desne je veljala le glede na bregove reke Save," je povedal dosedanji podžupan občine Radovljica in dodal: "Krajevnim skupnostim je potrebno dati možnost vplivanja na občinski svet, zato smo predlagali ustanovitev Odbora krajevne samouprave. Velika razlika namreč je, če gre za organ občinskega sveta ali le za posvetovalno telo. Vaše pobude so dobre in te morajo priti v formalne procedure občinskega sveta."

Globočnik se je prisotnim zahvalil za sodelovanje v tem mandatu in povedal, da je ponosen da so v krajevnih skupnostih opazili, da so bili napori občine vlagani v to, za kar je občina zadolžena. "Ponosen sem na dejstvo, da vandalizem in droge v naši občini ne predstavljajo tak problem, kot ga v nekaterih drugih občinah. Dejstvo, da dosegata področji športa in kulture tako visoke standarde pomeni, da imajo mladi veliko možnosti za aktivno preživljanje časa," je zaključil srečanje Globočnik in poudaril, da je tega sklical zato, ker si je želel slišati, kako bi lahko bili še boljši. "S tem bi zelo pomagali pri oblikovanju proračuna, ki je osnova za načrte, vizijo in potrebe občank in občanov."

Prilagamo vam fotografijo s srečanja, ki jo lahko uporabite brez omejitev avtorskih pravic.

Za morebitne objave se vam najlepše zahvaljujemo.

--
www.cirilglobocnik.si
novice@cirilglobocnik.si