O-STA

Center sodobnih umetnosti Celje ta teden v znamenju otvoritev dveh zanimivih razstav, ki so jih sooblikovali dijaki Gimnazije Celje-Center

V Galeriji sodobne umetnosti bo potekala otvoritev razstave del dijakov Gimnazije Celje-Center, v Likovnem salonu pa se predstavlja Helen Stratford, umetnica iz Anglije

Celje, 16. september 2014, V Centru sodobnih umetnosti Celje bodo v četrtek, 18. septembra odprli kar dve razstavi. Tako bo v Galeriji sodobne umetnosti v četrtek, 18. septembra ob 18.00 odprtje razstave ustvarjalnega sodelovanja Centra sodobnih umetnosti z dijaki 3. in 4. letnika Gimnazije Celje - Center, programa umetniška gimnazija - likovna smer v šolskem letu 2013/2014 z zanimivim naslovom Zajtrk ob sedmih. Na odprtju bo ob 18.30 zaigrala skupina Black Leather. Razstava, na katero je vstop prost, bo na ogled do 5. 10. 2014. Otvoritvi bo ob 20.00 sledila še otvoritev v Likovnem salonu Celje, kjer se bo s projektom Tržne meditacije predstavila angleška umetnica Helen Stratford. V letu 2013 je bila na umetnica na rezidenčnem bivanju v Celju in v tem času je zasnovala nov projekt, ki bo tako prvič predstavljen prav v Likovnem salonu. Izhodišče projekta predstavlja Mestna tržnica Celje. Razstava, na katero je vstop prost, bo na ogled do 18. 11. 2014

O RAZSTAVI ZAJTRK OB SEDMIH DIJAKOV 3. IN 4. LETNIKA GIMNAZIJE CELJE-CENTER, program umetniška gimnazija

Ob zgodnjih, za umetniški poklic skoraj prezgodnjih urah, so se mladi ustvarjalci vsak teden zbrali v naših galerijskih prostorih, staknili glave z umetniki in delali, debatirali, ustvarjali, se učili in kreativno izražali svoj odnos do stvari, ki jih obdajajo. Rezultat ustvarjalnih delavnic ni le razstava in razstava ni zaključek umetniškega procesa, ki se je za dijake umetniške gimnazije šele dobro začel. Zaključek je le spoznanje, da lahko tudi v umetnosti z veliko žlico izrazimo vse, kar nam ponuja življenje, učni proces pa pozitivno podpira strukturo ustvarjalnih misli.

Mentorji: umetniki Maja Hodošček, Maja Smrekar, Tomaž Tomažin in Urša Vidic

Profesor risanja in slikanja, koordinator sodelovanja: Andrej Kamnik

Koordinatorka sodelovanja, kustosinja: Maja Antončič

GIMNAZIJA V GALERIJI

Sodelovanje Gimnazije Celje - Center, programa umetniška gimnazija - likovna smer s Centrom sodobnih umetnosti Celje je ena tistih praks, ki omogočajo, da dijaki spoznajo vse procese študijskega dela znotraj zainteresiranega področja umetnosti, in jim ponuja ne le teoretično, ampak tudi izkustveno plat nadgradnje šolskih vsebin. V Galeriji sodobne umetnosti so dijaki v šolskem letu 2013/2014 obiskovali izobraževalni program, usmerjen v teoretično in praktično spoznavanje sodobne umetnosti. Vodili so ga vizualni umetniki iz slovenskega in mednarodnega prostora, ki uspešno delujejo v polju sodobne umetnosti, ukvarjajo pa se s praksami, ki presegajo klasične kreativne medije, ter lahko zato svoje vsestranske izkušnje že posredujejo mladi generaciji. Razstava je predstavitev ustvarjalnosti dijakov in mentorjev in ni le pregled preteklega izobraževalno-ustvarjalnega dela, temveč se sodelujoči predstavljajo s samostojnimi umetniškimi projekti, v katerih so poleg samega rezultata pomembni raziskovanje, procesualnost in sodelovanje.

ŠTIRI PLUS ENA DELAVNICA

Delavnice so obiskovali dijaki drugega in tretjega letnika (zdaj dijaki tretjega in četrtega letnika) umetniške gimnazije likovne smeri. Tretješolce je vodila medijska umetnica Maja Smrekar, ki je dijake spoznavala s temami bio umetnosti in pristopi, kako znanstvene discipline in panoge naravoslovja vpeljati v umetniške prakse. Vsak od dijakov je na svoj način z brisom, ki ga je vzel iz različnih okolij, posegel v preparat, na katerem se razvijajo bakterije, te "okužene" preparate pa umestil v kiparski objekt. Dela združujejo zakonitosti mikrobiologije in povezavo mikro okolja z makro okoljem, torej fizičnim in družbenim okoljem, v katerega so vpeti mladostniki.

Dijake drugega letnika je vodila umetnica Maja Hodošček. Delavnica je bila usmerjena v razumevanje sodobne umetnosti kot načina aktivnega sodelovanja znotraj družbenega dogajanja. Dijaki, ki največ svojega časa preživijo prav v šoli, so razmišljali o vidni in nevidni strukturi šolskega okolja. Izhajajoč iz kritičnega premišljevanja o šolskem dogajanju, so oblikovali ideje, s katerimi bi po njihovem mnenju dosedanja šola postala popolna. S pomočjo medijev, značilnih za novinarsko prakso, so se lotili raziskave, ki s humorjem, vendar razmišljujočo noto izraža odnos mladostnikov do šole kot institucije ter do širšega družbenega dogajanja, ki jo obkroža. Izražanje ustvarjalcev pa je z zbiranjem anonimk poseglo tudi v bolj intimna doživljanja mladih ljudi.

V drugem sklopu je mentorstvo za tretješolce prevzel umetnik Tomaž Tomažin, ki je skozi svojo prakso panoramske fotografije in videa s tehniko green screen usmerjal dijake k oblikovanju zgodbe in k spoznavanju tehnoloških zmožnosti njene izvedbe. Panoramsko posnete fotografije in kratki videi, različne digitalne manipulacije, so prikaz situacij, ki simbolno izražajo stanje posameznikov in humorno preigravajo njihove občutke in odnose.

Umetnica Urša Vidic je spoznavala dijake drugega letnika z ustvarjalnim procesom, v katerem je poleg ideje pomembno tudi primerno načrtovanje in raziskava. Dijaki so najprej vsebine, na katere so se navezovali, premislili skozi zgodovinski in sodobni kontekst ter preverili najrazličnejše vire, nato pa oblikovali zamisel projekta in jo "virtualno" umestili na razstavo. Bistvo 3D renderjev je prav razmišljanje umetnika, kako umestiti delo v posamezen galerijski prostor, ko je prva stopnja - izdelava - projekta že zaključena. Prav tako pa je pomembna osnova za umetniško snovanje, torej priprava skice, zapiskov in idejnih virov.

Dodatna delavnica, ki so se je samoiniciativno udeležili dijaki umetniške gimnazije vseh letnikov, je bila delavnica z rezidenčnima finskima umetnikoma Aino-Marjatto Makki in Jaakkom Karhnuhenom. Udeleženci so izhajali iz kratkih poetičnih dialogov The Book of Knots psihoterapevta R.D. Lainga , ki se na metaforični lingvistični ravni nanašajo na primere njegove psihoterapevtske prakse. Skozi interpretacijo "vozlov" v tekstih so dijaki preizkušali situacije, ki se nanašajo na občutja ter psihološka stanja ljudi v medsebojnem odnosu. Nato so iskali nove situacije, zaplete in dialoge, ki so jih zapisovali in jih poskušali prevesti v performativno govorico. Video je del prikaza procesa in segment dela v nastajanju, ki ga bosta umetnika uporabila kot osnovo za njuno samostojno razstavo.

_____________________________________________________________

O RAZSTAVI HELEN STRATFORD V LIKOVNEM SALONU CELJE

Helen Stratford (Anglija) je interdisciplinarna umetnica, ki deluje na področjih arhitekture, performansa in pisanja. Po izobrazbi je arhitektka, ki v umetniškem delovanju raziskuje vpliv arhitekture na vsakdanje življenje. Predvsem jo zanima, kako to področje oblikuje načine bivanja, določa vedenje in gibanje ljudi v prostoru, ustvarja vsakodnevne ritme življenja in socialne mreže. Ta interes združuje z iskanjem izraznih možnosti, ki presegajo tradicionalne konvencije arhitekturne prakse. Večina njenih projektov se udejanji kot site-specific dela, intervencije in akcije v prostoru, spekulativna besedila, diskurzivne platforme in video dela.

V letu 2013 je bila na rezidenčnem bivanju v Celju, v tem času je zasnovala nov projekt, ki bo prvič predstavljen v Likovnem salonu.
Izhodišče projekta predstavlja Mestna tržnica Celje. Umetnico je zanimalo, kako prenovljena tržnica deluje v prostoru in kako vpliva na njene uporabnike. Še posebej se je osredotočila na razmislek o možnostih alternativne rabe tržnice. Na tržnici je izvedla akcije z dijaki Gimnazije Celje - Center, intervencijo v prostoru, se pogovarjala s prodajalci in naključnimi obiskovalci in posnela obsežen intervju z arhitekturnim birojem, ki je odgovoren za prenovo tržnice. Dijaki gimnazije Celje - Center so izvajali kolektivne akcije, s katerimi so realizirali svoje zamisli o drugačni rabi tržnice. Na mizah so igrali namizni tenis, meditirali, se igrali skrivalnice in podobno. Konkretni predlogi, fotografski in video posnetki akcij so na ogled na razstavi. Umetnica je v tržnico intervenirala s transformacijo ene od prodajnih miz. Pripravila je slaščice v obliki arhitekturnih gradenj, ki jih načrtuje mesto, in jih ponujala obiskovalcem. Sladkih prigrizkov bomo gledalci ponovno deležni na razstavi. Zbrane idejne predloge, ki bi izboljšali delovni prostor prodajalcev, je umetnica prevedla v arhitekturni maniri izrisane risbe. Celotno postavitev spremlja v prostor postavljena miza, ki ima poleg reprezentacijske tudi socialno vlogo, saj je točka srečevanj različnih pogledov in mnenj na izpostavljeno problematiko.

Projekt skuša opozoriti na pomanjkanje dialoga med poljem arhitekture in njenimi uporabniki. Vloga le teh bi morala zavzeti temeljni del urbanističnega načrtovanja. Projekt tako izpostavlja ključni, a nevidni element vidnega objekta: odnose, ki se formirajo, pogojujejo in sobivajo v neposredni navezavi s prostorom. Umetnica poudarja, da je arhitektura strukturna tvorba, ki odnose omogoča in kako pomembno je, da ustvarja pozitivno socialno mrežo srečevanj in povezovanj.

V priponki prilagamo tudi fotomaterial

Helen Stratford, Market Meditation

Utrinek iz delavnic DIJAKOV 3. IN 4. LETNIKA GIMNAZIJE CELJE-CENTER, program umetniška gimnazija

Več info: Maja Hodošček, kustosinja Centra sodobnih umetnosti Celje, 03 42 65 162, e-posta:maja.hodoscek@celje.si

Jerneja Kolar

Referentka za stike z javnostmi in promocijo

Krekov trg 3

3000 Celje

Slovenija

t: ++386 3 428 79 41

f: ++386 3 428 79 31

GSM: ++386 51 681 997

novice.zavodceleia@celje.si

www.celeia.info