O-STA

Odprtje novega učnega laboratorija Visoke šole za varstvo okolja

Velenje, 18. september 2014 - V sklopu praznika mestne občine Velenje bomo v ponedeljek, 22. septembra, ob 12. uri namenu predali nov učno raziskovalni laboratorij Visoke šola za varstvo okolja Velenje (v prostorih stavbe Gaudeamus, Trg mladosti 7).

Nove prostore laboratorija visoke šole bo odprl župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Laboratorij, ki ga študentje in profesorji nujno potrebujejo za kakovostno izvedbo laboratorijskih vaj pri predmetih študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologije, bo že v novem študijskem letu nudil dobre pogoje tudi za pospešeno znanstveno raziskovalno dejavnost. Laboratorij bo, skladno s predvideno dinamiko zagotavljanja finančnih sredstev, v celoti opremljen do konca leta 2016.

Del laboratorija, t.i. "pirolizni laboratorij", je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo Republike Slovenije ter Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namenjen je izvajanju hitre pirolize različnih vrst biomase do končnih produktov s pomočjo pirolizatorja, ki bodo, po zaključenih raziskavah, zanimivi tudi za trg. Model le-tega so razvili v okviru razvojnega projekta, ki ga s partnerji izvajajo v Razvojnem centru energija (RCE), d. o. o. Operacija RCE se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2014, razvojne prioritete "Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost". Pirolizni laboratorij bo, za delo na razvojno usmerjenih projektih, na voljo tudi ostalim raziskovalcem, ki delujejo v okviru Razvojnega centra energija, d. o. o.

Skupna vrednost doslej realizirane investicije je 150 tisoč evrov. Ob že omenjenem sofinanciranju s strani Republike Slovenije in Evropske unije, je za strojne, elektro in plinske instalacije ter opremo laboratorija namenila lastna sredstva Visoka šola za varstvo okolja, del sredstev pa tudi Regijsko študijsko središča Celje, Mestna občina Velenje, Termoelektrarna Šoštanj in podjetje Esotech Velenje. Laboratorijsko opremo, ki je namenjena za vaje študentov, so donirala podjetja Gorenje, Komunalno podjetje Velenje ter inštitut ERICO Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje