O-STA

Objavili smo poziv za brezplačni najem prostorov NLB

Danes, 19. septembra, je NLB Center za inovativno podjetništvo (v ustanavljanju) v okviru programa izgradnje podpornega okolja za razvoj podjetništva objavil Poziv za zbiranje ponudb za brezplačni najem in uporabo poslovnih prostorov v izpraznjenih poslovalnicah NLB d.d. v lasti NLB d.d.

Na spletnih straneh NLB bo do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva vsa potrebna razpisna dokumentacija. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov NLB d.d., Sektor za nabavo in upravljanje nepremičnin, Šmartinska 130, 1520 Ljubljana, do vključno 8. oktobra 2014 do 12:00 ure.

Za vsa dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo na spletnem naslovu nabava@nlb.si.


NLB Korporativno komuniciranje