O-STA

Pridobili več kot 2,37 milijona evropskih sredstev

Velenje, 23. september 2014 - Mestna občina Velenje je že od ustanovitve projektne skupine, ki letos obeležuje že deseto leto delovanja, uspešna pri pridobivanju evropskih sredstev. Mestna občina Velenje se je odzvala javnemu pozivu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru katerega smo iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi", razvojne prioritete "Razvoj regij", pridobili sofinanciranje za kar tri nove projekte v skupni vrednosti več kot 2,37 milijona evrov. Na tako imenovani "polnočni razpis" smo oddali tri projekte in vsi trije so deležni sofinanciranja. Dva sta bila oddana v prvi minuti po polnoči in sta bila, po administrativnem in vsebinskem pregledu, ustrezna in potrjena za sofinanciranje, za tretji projekt, ki je bil oddan 2 sekundi za tem, pa je nam v prid odločil žreb.

V okviru projekta "Poslovni center Standard" bomo zagotovili ugodne prostorske pogoje za razvoj podjetništva in spodbujali ustvarjanje novih delovnih mest v SAŠA regiji. Za potrebe regijskega inkubatorja bomo kupili in obnovili prostore v objektu Standard (v skupni izmeri 1.846 m2), ki se nahaja neposredno ob glavni cesti v centru mesta. V njem bomo uredili poslovne prostore za mlada inkubirana podjetja, "coworking" prostor, pisarne za podjetniški inkubator ter Center ponovne uporabe. Mestna občina Velenje je namreč 10. septembra 2014 vstopila kot večinski družbenik v podjetje SAŠA inkubator, katerega osnovno poslanstvo je ustvarjanje kreativnega in podjetniškega okolja. Trenutno inkubator deluje v prostorih Uprave Mestne občine Velenje, kasneje pa se bo preselil v Poslovni center Standard.

V Mestni občini Velenje se zavedamo, da so mala in srednje velika podjetja pomemben generator razvoja, zaposlovanja in ustvarjanja prihodka ter ključni dejavnik stabilnosti in socialne kohezije. Razpoložljivost poslovnih prostorov je bil vedno pomemben dejavnik konkurenčnosti vsakega območja. S pridobitvijo novih poslovnih prostorov bomo podjetnikom omogočili priložnost za realizacijo poslovnih idej v širšem okolju.

Skupna vrednost projekta znaša 1.695.975,94 evra, od tega bo Evropska unija prispevala 1.319.573,40 evra.

Namen projekta "Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije" je vzpostavitev učinkovitega regionalnega podpornega okolja za razvoj podjetništva, ustvarjanje novih delovnih mest in drugih podjetniških oblik ("coworking" iniciativa, "one stop shop" za podjetja ter potencialne domače in tuje investitorje). Skupna vrednost projekta znaša 156.402,70 evra, od tega smo uspeli pridobiti 104.788,76 evra evropskih sredstev.

Projekt "Regijska galerija Velenje" bo sofinanciran v višini 945.918,30 evra, skupna vrednost projekta pa znaša 1.357.670,97 evra. Mestna občina Velenje bo v naslednjih dveh letih za ta projekt namenila 349.903,07 evra lastnih sredstev, v lanskem letu pa smo za pridobitev razpisne dokumentacije namenili 61.849,60 evra.

V okviru projekta "Regijska galerija Velenje" smo predvideli celovito sanacijo objekta, vključno z nakupom opreme ter vsebinsko nadgradnjo galerije. V saniranem objektu bo zaživel Center kreativnih industrij, ki je predviden v Lokalnemu programu kulture Mestne občine Velenje za obdobje 2014-2020, ki je bil sprejet na julijski seji Sveta Mestne občine Velenje.

Vsi projekti bodo zaključeni najkasneje do septembra 2015. Izvajalci za izvedbo del so že izbrani, saj je bil to pogoj za prijavo na razpis.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje