O-STA

Nima Motazed odstopil z mesta člana uprave iz družinskih razlogov

24. september 2014

NLB sporoča javnosti, da je Nima Motazed, član Uprave NLB, odgovoren za področje operativnega poslovanja banke (COO), odstopil iz družinskih in zasebnih razlogov.

Motazed se je upravi NLB pridružil februarja 2013. V njegovem mandatu je NLB izvedla reorganizacijo v več fazah in pri tem zasledovala načela vitkosti. To je med drugim banki omogočilo, da je izboljšala učinkovitost svojih postopkov in trajnostno zmanjšala stroške na ravni skupine, in sicer za 10 % leta 2013 v primerjavi z letom 2012, v prvih šestih mesecih 2014 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2013 pa za 7 %.

Motazed pomembno prispeval k preobrazbi banke

NLB je v drugi polovici leta 2013 sprožila celovit Program preobrazbe, ki ga je koordiniral prav Nima Motazed. Sestavljalo ga je 25 projektov, povezanih s pomembnimi izboljšavami procesov, organizacijskih sposobnosti in zmanjševanjem stroškov na vseh področjih poslovanja banke. Skupaj 15 od teh projektov je že - ali pa bo - zaključenih do konca septembra 2014. Banka je tudi izboljšala postopek nabave, oblikovala novo IT strategijo, temeljito obnovila strategijo e-bančništva in m-bančništva ter vzpostavila proces upravljanja z zahtevki. Član uprave Motazed je prispeval tudi k odprodaji deleža NLB v Adria Bank, k prestrukturiranju NLB Proprie ter k razvoju optimizacije gotovinskega centra NLB. Pred tedno m dni je banka uspešno zaključila projekt zmanjšanja števila zaposlenih, pri tem pa je skoraj dve tretjini le-tega izvedla na podlagi "mehkih pristopov.

Ti dosežki, skupaj z mnogimi spremembami, osredotočenimi na delo s strankami in zaposlenim, ki jih vodstvo NLB izvaja v času preobrazbe banke, danes vračajo zaupanje strank in posledično tudi dobičkonosnost poslovanja po več letih izgub, zmanjševanju tržnega deleža in nižanju bonitetnih ocen. V tem času je bila NLB v okviru izrednih ukrepov, ki jih je Banka Slovenije sprejela decembra lani, tudi dokapitalizirana.

V prvih dveh letošnjih četrtletjih kaže NLB stabilne, pozitivne in konsistentne rezultate. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je donos na kapital banke (ROE) znašal 6,3 %, delež stroškov v neto prihodku (CIR) pa 52,2 % Oba kazalca bistveno presegata načrte v tem zgodnjem obdobju prestrukturiranja NLB.

Nima Motazed se je novi upravi pridružil kot tretji član februarja 2013

Kronološko je bil Nima Motazed tretji član uprave, ki se je v začetku leta 2013 pridružil vodstveni ekipi, po Janku Medji, predsedniku uprave, in Blažu Brodnjaku, članu uprave, pristojnemu za velika, srednja in mala podjetja, bančništvo na drobno in privatno bančništvo. Slednja sta svoj mandat začela že konec leta 2012. Lansko jesen sta se upravi NLB pridružila še Archibald Kremser, član uprave, pristojen za finančno področje banke, in Andreas Burkhardt, član uprave, pristojen je za področje upravljanja s tveganji. Kot član uprave, pristojen za področje operativnega poslovanja banke, je bil Nima Motazed odgovoren za področje IT, organizacijo, podporne funkcije, nabavo in upravljanje nepremičnin. Vodstvo banke še naprej vso svojo energijo namenja preobrazbi NLB.

Glavni razlog za odločitev je predvsem družinske narave

Glavni razlog, da sem se odločil za ta korak, je predvsem družinske narave in je povezan z velikimi obremenitvami, ki so puščale posledice na mojem družinskem življenju. Da sem bil v odločilnih časih član uprave vodilne bančne ustanove v Sloveniji, je gotovo eden od največjih izzivov v moji karieri in zelo sem zadovoljen, da sem imel priložnost delovati v profesionalni in skrbni vodstveni ekipi. Veseli me, da lahko delim zadovoljstvo z doseženimi rezultati. Rad bi se zahvalil Janku in drugim članom ekipe ter vsem zaposlenim v NLB za odlično sodelovanje, nadzornemu svetu pa za njegovo podporo. NLB želim vse najboljše v prihodnosti, je poudaril Motazed.

Vodstvu naše največje banke se je pridružil, da bi prispeval k potrebnemu prestrukturiranju, je nadaljevanju dodal, in poudaril, da sta odgovornost, ki jo je prevzel kot član uprave, in s tem povezane velike delovne obremenitve, v velikem nesorazmerju z nagrajevanjem zanje. To v primeru uprav bank v državni lasti v Sloveniji ne temelji na mednarodnih standardih ter ne ustreza tržnim pogojem.

Svoje dolžnosti bo predal predsedniku uprave

Nima Motazed bo svoje dolžnosti predal predsedniku uprave Janku Medji do konca odpovednega roka, v naslednjih 90 dneh. Prenos pa bo potekal s posebno pozornostjo, namenjeno odprtim projektom in najpomembnejšim dejavnostim na področju operativnega poslovanja banke.

Nima je pomembno vplival na potek celovite preobrazbe naše banke. Res sem užival v sodelovanju z njim; bil je resnična dodana vrednost tej vodstveni ekipi banke in pogrešali ga bomo, je povedal predsednik uprave Janko Medja, ob seznanitvi s predčasnim odhodom Nime Motazeda z mesta člana uprave NLB.

Uprava NLB nadaljuje svoje delo nemoteno in s polnimi pooblastili.


* Več podatkov o poslovni poti Nime Motazeda je na voljo na spletnih straneh banke.


NLB Korporativno komuniciranje