O-STA

Mestni občini Velenje posebno priznanje natečaja za energetsko najbolj učinkovito občino 2014

Velenje, 26. september 2014 - Mestna občina Velenje je tudi letos sodelovala na natečaju En.občina 014 v kategoriji velikih občin. Včeraj, 25. septembra, so na prireditvi na Ptuju razglasili rezultate natečaja.

Strokovna komisija se je odločila, da letošnje posebno priznanje podeli Mestni občini Velenje, in sicer za doprinos k dobrim praksam v Sloveniji in kontinuirano delo, ki Mestno občino Velenje uvršča v sam vrh energetske učinkovitosti v lokalnih skupnostih.

Že v preteklosti je Mestna občina Velenje na tem področju dosegala odlične rezultate, saj je bila dvakrat pred tem energetsko najučinkovitejša mestna občina v Sloveniji. Prav tako je kot prva občina v Sloveniji izdelala in oddala v Bruselj trajnostni energetski akcijski načrt v okviru Konvencije županov. V okviru tega načrta smo se zavezali, da bomo do leta 2020 za 20 % zmanjšali emisije CO2. Tako v Mestni občini Velenje pospešeno potekajo procesi energetske sanacije javnih stavb (zdravstveni dom, vrtci, šole ...) in javne razsvetljave. Izvajamo tudi več ukrepov za zmanjševanje škodljivih emisij na področju prometa (brezplačni lokalni promet Lokalc, ureditev mirujočega prometa, širjenje kolesarskih poti). Mestna občina Velenje sodeluje tudi pri mnogih mednarodnih projektih, ki uvajajo pilotne in inovativne rešitve na področju energetske učinkovitosti in izkoriščanja obnovljivih virov energije (energetsko samozadostne svetilke, sistem za izposojo koles) in so sofinancirani s strani nacionalnih ali evropskih razpisov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546, F: 03/8961 654

www.velenje.si