O-STA

NLB Vita - Managerkam prijazno podjetje 2014

Združenje Manager je včeraj, 25. septembra, podelilo NLB Viti, življenjski zavarovalnici, priznanje "Managerkam prijazno podjetje 2014". Ob tem pomembnem dogodku je predsednica uprave NLB Vite, mag. Barbara Smolnikar, dejala: "V družbi spodbujamo vse zaposlene, da prevzamejo managerske vloge. V okviru rednih letnih razgovorov presojamo tudi sposobnosti za prevzem managerskih nalog, ugotavljamo njihove afinitete in poskušamo v razvojnem delu razgovora ugotoviti, katere veščine in kompetence bi bilo potrebno razvijati še naprej. Prevzem managerskih odgovornosti je del politike napredovanja. Ponosna sem, da v naši zavarovalnici prav na najvišjih organizacijskih ravneh delajo ženske. Priznanje "Managerkam prijazno podjetje" razumem predvsem kot sporočilo ostalim 90-im odstotkom slovenskih podjetij, ki jih vodijo moški, da medse povabijo več žensk, ker preprosto še nismo dovolj pogumne in samozavestne, da bi se ponudile same."

NLB Vita ustvarja spodbudno okolje za managerke

Do leta 2007 je bila uprava družbe izključno "moška", od leta 2003 do 2006 mednarodna, ker je bil v njej zaposlen tudi predstavnik KBC, od julija 2007 do avgusta 2008 mešana, od avgusta 2008 dalje pa izključno ženska. V 5-letnem obdobju, ki je sledilo "ženski upravi" je rast prihodkov kumulativno znašala 40 %, rast čistega dobička pa impresivnih 486 %.

Kolegice na najvišjih organizacijskih ravneh so poleg predsednice uprave, mag. Barbare Smolnikar in članice uprave, mag. Irene Prelog, še Natalija Prešern, pomočnica uprave, Mirella Miškić, direktorica Sektorja spremljave zavarovanj ter Jana Kovačič Pavasović, vodja službe za skladnost poslovanja, pravne in splošne zadeve. V vodilnih kadrih iščemo vrednote kot so odločnost, učinkovitost, zanesljivost, odgovornost, sposobnost vodenja in motiviranja sodelavcev. Ne delamo razlik med spoloma; to, da imamo v ekipi več žensk, je naključje; med možnimi smo vedno izbirali boljše, bolj učinkovite.

Stranke in zaposleni na prvem mestu so ključ do uspeha

Od ustanovitve NLB Vite leta 2003, do prihoda predsednice uprave, je NLB VITA delovala predvsem kot "produktna tovarna", katere glavna naloga je bila lansiranje produktov. S prihodom Barbare Smolnikar, v juliju 2007, predvsem zaradi njenega načina vodenja in odnosa do ljudi, tako sodelavcev kot strank in "prodaje" nasploh, se je vloga življenjske zavarovalnice začela korenito spreminjati. Na prvo mesto se je začelo postavljati bančne komercialiste in stranke, kar se je nedvomno odrazilo v zelo uspešnem poslovanju zavarovalnice v letih, ki so sledila. Življenjska zavarovalnica NLB VITA, od drugega leta svojega delovanja dalje posluje z dobičkom in je največja bančna zavarovalnica v Sloveniji. Njen edini in največji prodajni kanal je poslovna mreža Skupine NLB. Na izjemno dober in poglobljen odnos z bančnimi komercialisti so v NLB Viti zelo ponosni. Učinek dolgoročnega sodelovanja se kaže predvsem v zadnjih letih, ko dosegajo daleč najvišjo rast premije življenjskih zavarovanj v panogi, posledično pa nenehno povečujejo tržni delež.

V NLB Skupini smo ponosni na priznanje

Ob podelitvi priznanja "Managerkam prijazno podjetje 2014" je Janko Medja, predsednik uprave NLB, dejal: "Enako obravnavanje in enake možnosti spolov sta ključna dejavnika za doseganje ekonomske učinkovitosti. Spodbujanje ženskega managementa mora biti naravnano v opogumljanje žensk, da se bodo lažje odločile za vodstvene kariere. Odličnost v delovanju "ženske uprave" NLB Vite je vzor tako za NLB, kot za vse članice skupine."


NLB Korporativno komuniciranje