O-STA

NLB s financiranjem podprla izgradnjo novega vrtca v Šoštanju

NLB je z odobritvijo dolgoročnega kredita družbi Esotech d.d. pripomogla k financiranju izgradnje novega vrtca v Občini Šoštanj. Gradnjo nizkoenergijskega vrtca, ki ima 16 enot in lahko sprejme 270 otrok, je Občina Šoštanj uvrstila med svoje prednostne naloge. Projekt izgradnje vrtca je prvi primer javno-zasebnega partnerstva v občini Šoštanj.

"Za gradnjo novega, nizkoenergijskega vrtca smo se v občini Šoštanj odločili zaradi težav z zagotavljanjem prostih mest v predšolski vzgoji ter zaradi starih in dotrajanih prostorov, dislociranih na več lokacijah. Novi vrtec bo v 16. oddelkih združil vse štiri šoštanjske enote, šest oddelkov pa ostaja v bolj oddaljenih enotah v Topolšici in Gaberkah. Veseli nas, da bomo v novem vrtcu lahko sprejeli vse prijavljene otroke", je na otvoritvi uvodoma povedal župan občine Šoštanj, prof. Darko Menih.

Ob tem se je zahvalil družbi Esotech d.d, ki je v izgradnji sodelovala kot zasebni partner - koncesionar in NLB d.d., ki je zaupanje projektu izkazala s financiranjem, potrebnim za zaprtje finančne konstrukcije.

V NLB aktivno iščemo, podpiramo in promoviramo dobre zgodbe

S temi besedami je otvoritev vrtca v Šoštanju pospremil Blaž Brodnjak, član uprave NLB d.d. "V banki skupaj s strankami dokazujemo, da aktivno podpiramo slovensko gospodarstvo. Še posebej pa nas in mene kot očeta treh otrok veseli, da smo s financiranjem izgradnje tega vrtca uspeli prispevati tudi k pozitivnim družbenim in ekonomskim učinkom v lokalni skupnosti in širše."