O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Zaključena energetska sanacija Zdravstvenega doma Velenje

Velenje, 30. september 2014 - V četrtek, 2. oktobra 2014, bomo ob 14. uri pred glavnim vhodom v Zdravstveni dom Velenje (Vodnikova cesta 1, pri novi parkirni hiši) s krajšo slovesnostjo obeležili zaključek energetske sanacije Zdravstvenega doma Velenje.

Zbrane na dogodku bosta nagovorila župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in direktor Zdravstvenega doma Velenje Jože Zupančič. Glasbeni program bodo pripravili učenci tolkalnega oddelka Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje.

V okviru energetske sanacije Zdravstvenega doma Velenje smo sanirali zunanji ovoj stavbe, zamenjali okna na severni in južni fasadi ter prenovili strojne in elektro instalacije. V traktih E in D zdravstvenega doma smo vgradili prezračevalni sistem z rekuperacijo, ki bo zagotavljal zadostno količino svežega zraka ob minimalnih izgubah toplote. V sklopu obnove bo v posameznih prostorih urejena tudi nova energetsko učinkovita razsvetljava hodnikov. Z energetsko sanacijo bomo tudi znižali obratovalne stroške, zagotovili boljše delovne pogoje in rekonstruirati obstoječi zdravstveni dom.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v okviru Javnega razpisa Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti iz leta 2012 zagotovilo sredstva v višini 836 tisoč evrov (delež prispevka Evropske unije znaša 85 % iz Kohezijskega sklada, 15 % pa znaša delež slovenske udeležbe za kohezijsko politiko). Razliko Mestna občina Velenje financira iz lastnih sredstev. Celotna vrednost investicije znaša 1,16 milijona evrov. Dela je izvedla družba IMP, d. d., ki je bila na javnem razpisu izbrana kot najugodnejši ponudnik.

S 1. oktobrom 2014 bodo v Zdravstvenem domu Velenje ter zdravstvenih postajah Šoštanj in Šmartno ob Paki uvedli elektronsko evidentiranje delovnega časa zaposlenih. Elektronska aplikacija bo poenostavila evidentiranje zaposlenih, ki so že prejeli kartice, s katerimi bodo beležili prisotnost na delovnih mestih.