O-STA

Sledi še zadnji krog pogajanj glede prodaje deleža HSE v TET

(Ljubljana, 30.9.2014) - Na današnji 3. izredni seji Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se je le-ta seznanil z zadnjim stanjem vezanim na postopek prodaje 81,33-odstotnega deleža HSE v TET ter se strinjal s predlogom Slovenskega državnega holdinga (SDH), da se izvede zadnji krog pogajanj s potencialnim kupcem TET d.o.o., Edelweiss Investment. Pri pogajanjih, ki naj bi se zaključila do torka, 7. oktobra 2014, naj bi v pogajalski skupini sodelovali tudi predstavniki SDH, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za infrastrukturo, kot člani pogajalske skupine in član NS HSE, kot opazovalec.

Služba komuniciranja HSE