O-STA

Mestni občini Velenje zahvala Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Velenje

Univerza v Novi Gorici vabi v okviru cikla "Znanstveni večeri" na predavanje, ki ga bo imel prof. dr. Peter Jenni, z naslovom " Pot do odkritja Higgsovega bozona in nove fizike na trkalniku LHC". Predavanje bo v sredo, 15. oktobra 2014 ob 19. uri v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Predavanju bo sledil razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici.

Zagon Velikega hadronskega trkalnika (LHC) je omogočil raziskave interakcij med osnovnimi delci pri najvišjih energijah, kar jih je bil človek do sedaj sposoben doseči v laboratorijskem okolju. Bogatemu naboru rezultatov, ki v okviru Standardnega modela omogočajo podrobno razumevanje lastnosti osnovnih delcev in interakcij med njimi, je leta 2012 sledilo spektakularno odkritje, saj sta kolaboraciji ATLAS in CMS na trkalniku LHC z neodvisnimi raziskavami prvič zaznali razpade novega masivnega delca. Najverjetneje gre za Higgsov bozon, še zadnji in ključni gradnik Standardnega modela osnovnih delcev in interakcij med njimi. Predavatelj bo predstavil zadnje rezultate eksperimentov na LHC, ki temeljijo na celotnem, triletnem naboru meritev, kot tudi rezultate raziskav obstoja t.i. "novih" fizikalnih pojavov, ki jih Standardni model ne opisuje, kot so npr. obstoj supersimetrij med osnovnimi delci, obstoj višjih dimenzij prostora-časa in tvorba novih, še nepoznanih masivnih delcev.

Z odkritjem novega masivnega delca so se raziskave na trkalniku LHC šele dobro začele. Prihodnje naloge kolaboracij ATLAS in CMS bo razjasniti odprta vprašanja glede ustroja narave na najmanjših skalah, ki se pojavljajo tako v okviru Standardnega modela kot onkraj njega. Poleg predstavitve rezultatov LHC in nekaterih odprtih vprašanj, ki se jih bodo lotili v prihodnosti, bo predavatelj predstavil tudi zgodovino in eksperimentalne izzive celotnega projekta izgradnje LHC ter pomembno vlogo, ki jo je pri tem odigrala slovenska skupina v kolaboraciji ATLAS.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Vljudno vebljeni!

Dodatne informacije: Andreja Leban, Stiki z javnostmi, T: 05 3315 397, E: andreja.leban@ung.si

Andreja Leban