O-STA

NLB se je pridružila krogu Ambasadorjev korporativne integritete

Včeraj, 14. oktobra 2014, je predsednik uprave Janko Medja v imenu NLB podpisal zavezo k spoštovanju Slovenskih smernic korporativne integritete. S tem se je NLB pridružila krogu Ambasadorjev korporativne integritete, ki ga sestavljajo ugledne slovenske družbe. Odločitev, da pristopimo k podpisu te zaveze, je v naši banki dozorela, ker želimo še dejavneje prispevati k transparentnemu in etičnemu poslovnemu okolju ter tako k učinkovitejšemu in konkurenčnejšemu gospodarstvu. Banka ima predn ostno nalogo krepiti ugled NLB in NLB Skupine, zato bomo na svoji poti vztrajni, kar dokazuje tudi današnja javna zaveza k prvemu slovenskemu dokumentu, ki vzpostavlja enotne standarde korporativne integritete.

Ob slavnostnem podpisu je predsednik uprave Janko Medja povedal: "V NLB smo k podpisu Slovenskih smernic korporativne integritete pristopili odgovorno, saj 70 odstotkov zahtev, opredeljenih v smernicah, že izpolnjujemo. Naše vrednote, integriteta in odličnost v delovanju so osnova za vzdržno konkurenčnost in uspešnost, ki že danes dajeta NLB novo kredibilnost ter krepita zaupanje in zadovoljstvo strank. Pot do cilja trajno stabilne in donosne NLB Skupine bo dolga; preobrazba kulture, sistemov in procesov bo težka, toda na to pot smo v letu 2013 stopili odločno in že naredili pomemben napredek."

NLB že zdaj izpolnjuje 70 odstotkov zahtev Slovenskih smernic korporativne integritete

V NLB smo k podpisu Slovenskih smernic korporativne integritete pristopili z jasnim zavedanjem o tem, kaj v tem trenutku že izpolnjujemo v smislu sistema korporativne integritete in čemu se bomo v prihodnje še bolj posvetili. Ugotavljamo, da smo že pred pristopom k smernicam skladno z mednarodno sprejetimi standardi in dobrimi praksami na tem področju naredili številne pozitivne premike, saj naš program skladnosti in integritete v banki izpolnjuje 70 odstotkov zahtev Slovenskih smernic korporativne integritete. Na ta uspeh smo ponosni z odgovornostjo glede nadaljnjega dela, potrebnega za vzdrževanje doseženega napredka, še več energije pa bomo vložili tudi pri nadaljnjih korakih.

V NLB smo odločeni živeti integriteto vsak dan

Uprava NLB je že od svojega prihoda v letu 2013 kot prednostno nalogo izpostavila krepitev splošne integritete banke v smislu preprečevanja škodljivih in neetičnih ravnanj v prihodnosti. Zato banka organizira izobraževanja, obvešča in ozavešča vse zaposlene ter predvsem skrbi za transparentno sprejemanje odločitev. Osnovno vodilo NLB je osebna zavezanost ter p redanost najvišjega vodstva banke in vseh zaposlenih, da zagotovimo visoke standarde na področju integritete, skladne tudi z najboljšimi praksami v mednarodnem merilu.

Aprila letos smo objavili "belo knjigo": NLB danes in jutri, ki predstavlja nov odnos, ki ga želimo vzpostaviti do strank in lastnega dela. Označuje jo zaveza h kakovosti dela, ki ga vsak dan opravljamo, predanosti družbi, ki jo soustvarjamo, in k odgovornosti strankam, za katere delamo.

Korporativno komuniciranje