O-STA

Rezultati celovite ocene - spodbuda NLB, da odločno nadaljuje z uresničevanjem svoje strategije

NLB je zahvaljujoč izboljšani dobičkonosnosti nadomeščanje ugotovljenega primanjkljaja do minimalne kapitalske ustreznosti po neugodnem scenariju celovite ocene zagotovila sama, iz dobička tekočega poslovnega leta.

NLB obvešča javnost o ključnih dejstvih, ki se nanašajo na njene rezultate iz celovite ocene evropskih bank, ki jo je izvedla Evropska centralna banka skupaj z nacionalnimi bančnimi regulatorji.

NLB je uspešno prestala celovito oceno po osnovnem scenariju z varnostno razliko v vrednosti 364 milijonov evrov nad mejno vrednostjo. Po osnovnem scenariju je mejna vrednost popravljenega kazalnika kapitalske ustreznosti (Adjusted CET1 Ratio) 8,0 odstotkov, rezultat za NLB pa je 12,8 odstotka.

Rezultat celovite ocene po neugodnem scenariju izkazuje manjši primanjkljaj kapitala v vrednosti 34,25 milijonov evrov. Mejna vrednost popravljenega kazalnika kapitalske ustreznosti (Adjusted CET1 Ratio) po neugodnem scenariju znaša 5,5 odstotka, kar za NLB pomeni negativni odklon v vrednosti 0,47 odstotne točke.

Temeljiti ukrepi prestrukturiranja, ki so prispevali strukturno izboljšanje dobičkonosnosti banke, in dobiček, predviden v poslovnem letu 2014, bodo v celoti nadomestili manjši primanjkljaj kapitala, ki ga izkazuje rezultat celovite ocene po neugodnem scenariju.

Ob koncu tretjega četrtletja, na dan 30. septembra 2014 je NLB Skupina dosegla nerevidirani kumulativni poslovni izid po davkih v vrednosti 47,9 milijonov evrov, kar predstavlja dodatno izboljšanje v primerjavi s polletnimi rezultati. Kot smo že poročali, znaša polletni kumulativni nerevidirani dobiček po obdavčitvi za NLB Skupino 34 milijonov evrov.

V procesu prestrukturiranja, ki poteka v banki, je bilo opravljeno obsežno delo. NLB po več negativnih letih v letošnjem letu spet posluje z dobičkom. Izboljšani poslovni rezultati po uspešno izpeljanih postopkih državne pomoči ob koncu leta 2013 so utrdili položaj banke in zagotovili njeno večjo odpornost na izzive poslovnega okolja. To vključuje tudi sposobnost, da vzdrži tako zaostrene razmere, kot so vsebovane v predpostavkah neugodnega scenarija celovite ocene.

Poslovanje v NLB je stabilno in poteka brez posebnosti. NLB Skupina nemoteno sledi izvajanju svoje strategije.

Povzetke rezultatov celovite ocene Evropske centralne banke za NLB Skupino si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.nlb.si/rezultati-obremenitvenih-testov-2014-ecb.
Povzetke rezultatov celovite ocene Evropske bančne agencije za NLB Skupino si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.nlb.si/rezultati-obremenitvenih-testov-2014-eba

Podrobne rezultate in objave o ugotovitvah celovite ocene najpomembnejših evropskih bank, si lahko preberete na spletnih straneh:
- Evropske centralne banke (ECB)
- Evropske bančne agencije (EBA)
- Banke Slovenije (BS).


NLB Korporativno komuniciranje