O-STA

Pravice in obveznosti lastnikov priobalnih zemljišč

Spoštovani,

iz Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje obveščajo vse lastnike priobalnih zemljišč, ki mejijo na vodotoke 2. reda, da so dolžni odstranjevati odvečno zarast, ki lahko povzroča tudi nastajanje ovir v strugi in s tem morda posledično erozijo brežin.

Obveznosti lastnikov priobalnih zemljišč:

- zagotavljati potrebno selektivno odstranjevanje poškodovane in odvečne zarasti (suhe, propadajoče in poškodovane zarasti iz priobalnega zemljišča);

- propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način;

- redno odstranjevati plavja iz vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov);

- odstranjevati odpadke in morebitne druge opuščene in odvržene predmete;

- priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi, kjer je to mogoče;

- golosekov ni dovoljeno izvajati (morebitnih večjih zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku se ne sme sekati).

Obvestilo ministrstva s pravicami in obveznostmi lastnikov priobalnih zemljišč vam pošiljamo v priponki.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje