O-STA

NLB Skupina v tretjem četrtletju 2014: dobiček po davkih v višini 47,9 milijonov evrov kot rezultat temeljitega procesa prestrukturiranja

NLB Skupina nadaljuje uspešno poslovanje tudi v tretjem četrtletju 2014. Kumulativni nerevidirani dobiček po obdavčitvi za NLB Skupino je v devetih mesecih znašal 47,9 milijonov evrov, kar je skoraj 14 milijonov prirasta v treh mesecih letošnjega leta v primerjavi s polletnimi rezultati. Četrtletno poročilo o poslovanju NLB Skupine po devetih mesecih leta 2014 bo skladno s finančnim koledarjem javno objavljeno 19. novembra. Takrat jih bo uprava banke podrobno predstavila na novinarski konferenci.

NLB Skupina v letu 2014 posluje stabilno in povečuje dobičkonosnost. Lani v enakem obdobju je bil izid NLB Skupine po davkih globoko negativen v višini -293,5 milijonov evrov, letos pa je NLB Skupina po davkih ustvarila 47,9 milijonov evrov dobička.

Pri tem je ključnega pomena, da je NLB Skupina bistveno bolje poslovala že pred oblikovanjem rezervacij, kar kaže na uspešno prestrukturiranje banke in ponovno aktivno vrnitev na trg - na vseh tržnih segmentih: v poslovanju s prebivalstvom ter v poslovanju z malimi, srednjimi in velikimi podjetji. Pred rezervacijami je NLB Skupina lani ustvarila dobiček v višini 59,7 milijonov evrov, letos pa je rezultat pred rezervacijami in davki 158,2 milijonov evrov, kar pomeni 165-odstotno izboljšanje v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Osnovo za bistveno izboljšanje poslovanja v letošnjem letu so omogočili uspešno izpeljani postopki državne pomoči ob koncu leta 2013, preobrat k dobičkonosnosti pa je posledica ukrepov v okviru procesa preobrazbe banke, ki so se začeli izvajati od začetka leta 2013 dalje. Gre lasti za izboljšanje prihodkov na vseh segmentih, ki prinašajo 35-odstotni prispevek k izboljšanju, in nadaljevanje stroškovne optimizacije, kar je prineslo približno 32-odstotni prispevek k izboljšanju poslovnih rezultatov.

Izboljšani poslovni rezultati so utrdili položaj banke tudi v primerjavi s ključnimi konkurenti in zagotovili njeno večjo odpornost na izzive poslovnega okolja. V letu 2014 NLB dviguje ali vsaj ohranja tržne deleže v vseh osnovnih bančnih dejavnostih. Povečali smo kreditiranje prebivalstva, povečujemo pa tudi obseg kreditov gospodarstvu. Velikim podjetjem smo letos odobrili že za 774,5 milijonov evrov kreditov, 288 milijonov poslov pa smo realizirali na področju srednje velikih podjetij. Z ustanovitvijo Centra inovativnega podjetništva pa se v banki približujemo malim podjetjem, ki postajajo vse pomembnejša. Ugotavljamo pa, da v gospodarstvu primanjkuje novih investicijskih projektov in poslovnega prestrukturiranja podjetij za njihovo večjo konkurenčnost, saj se nekatera preveč zanašajo zgolj na finančno prestrukturiranje, premalo pa na izboljšanje poslovnih modelov in procesov.

Včeraj objavljeni rezultati celovite ocene so pokazali, da bi NLB vzdržala tudi izredno zaostrene razmere, kot so vsebovane v predpostavkah neugodnega scenarija. Temeljiti ukrepi prestrukturiranja, ki so prispevali k strukturnem izboljšanju dobičkonosnosti banke, in že ustvarjen ter predviden dobiček ob koncu 2014, bodo NLB omogočili, da ugotovljeni manjši primanjkljaj kapitala po neugodnem scenariju celovite ocene ECB pokrije sama iz dobička leta 2014. Tako se glasi tudi izrecno pojasnilo ECB v njenem agregatnem poročilu o celoviti oceni.

NLB nadaljuje zastavljeno preobrazbo in uresničevanje strategije v smeri cilja vzdržne dobičkonosnosti banke, s čimer prispeva tudi k stabilnosti Slovenije.


NLB Korporativno komuniciranje