O-STA

DR. MATJAŽ EBERLINC JE NOVI ZAČASNI DIREKTOR TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ

(Ljubljana, 3.11.2014) - Z današnjim dnem je bil s funkcije direktorja družbe Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. (TEŠ) odpoklican Peter Dermol. Dermola, ki je bil direktor TEŠ od 8.5.2013, je poslovodstvo HSE kot edini družbenik odpoklicalo zaradi ugotovljenih hujših kršitev delovnih obveznosti pri oddaji poslov in naročanju storitev.

Skladno z ustaljeno sodno prakso bo edini družbenik odpoklicanemu direktorju redno odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti. Ker pa je bil Peter Dermol s funkcije direktorja TEŠ razrešen zaradi ugotovljenih hujših kršitev pogodbe o zaposlitvi, se bo skladno z določbami ZDR-1 proti njemu začel tudi postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Z dnem 3.10.2014 je za začasnega direktorja TEŠ imenovan dr. Matjaž Eberlinc, in sicer za obdobje šestih mesecev. Dr. Eberlinc, ki ima večletne izkušnje na področju energetike, že vrsto let aktivno sodeluje tudi pri projektu gradnje nadomestnega bloka 6 TEŠ in je z njim kot predsednik Odbora za aktivni nadzor naložbe v TEŠ 6 dobro seznanjen. Njegov glavni cilj bo odprava ugotovljenih nepravilnosti pri tem projektu ter zagotovitev uspešnega in učinkovitega vodenja tako tega projekta kot družbe TEŠ kot celote.