O-STA

HSE OBISKAL MINISTER ZA ENERGIJO, RUDARSTVO IN INDUSTRIJO VLADE FEDERACIJE BOSNE IN HERCEGOVINE ERDAL TRHULJ

(Ljubljana, 4.11.2014) - Danes sta bila na uradnem obisku v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) minister za energijo, rudarstvo in industrijo Vlade Federacije Bosne in Hercegovine Erdal Trhulj in generalni direktor Elektroprivrede

BiH dr. Elvedin Grabovica. Namen obiska je bila predstavitev skupine HSE s poudarkom na aktualnih projektih in ciljih ter trženjskih aktivnostih kot ključni dejavnosti holdinga. Srečanje se je zaključilo z dogovorom o okrepitvi sodelovanja

na področju trženja električne energije ter oblikovanju delovne skupine, ki bo preučila možnosti skupnega sodelovanja pri energetskih projektih v regiji. V nadaljevanju obiska v Brežicah pa je bil gostoma kot primer dobre prakse predstavljen projekt gradnje HE na spodnji Savi.

Na fotografiji od leve proti desni: Blaž Košorok, generalni direktor HSE, Erdal Trhulj, minister za energijo, rudarstvo in industrijo Vlade Federacije Bosne in Hercegovine in dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor Elektroprivrede BiH.