O-STA

Velenje bo dobilo pustolovsko energetsko igrišče - Rudarska vas

Velenje, 5. november 2014 - V Sončnem parku so včeraj v okviru pilotne investicije projekta "CUL-Energy 4 Kids", začeli z izgradnjo pustolovskega energetskega igrišča. Predvidoma v ponedeljek, 17. novembra 2014, bo Velenje tako dobilo igrala za otroke na temo energije oz. energijsko optimizirana igrala za otroke. Ocenjena vrednost pilotne investicije je 45 tisoč evrov. Sredstva smo pridobili preko čezmejnega programa Slovenija-Avstrija, iz katerega je projekt sofinanciran v višini 95 %.


Namen projekta "CUL-Energy 4 Kids" je otrokom in mladostnikom omogočiti trajnostno čezmejno in medkulturno ozaveščanje na temo energije, s poudarkom na varčevanju energije, energijski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. V projektu sodelujejo 4 partnerji, od tega dva iz Slovenije (Mestna občina Velenje in Mariborska razvoja agencija) ter dva iz Avstrije (W.e.i.z. - Weizer Energie-Innovations-Zentrum in TOB - Tehnologieoffensive Burgenlad GMbH).

Že v začetku julija so v okviru projekta otroci v brezplačnem tridnevnem čezmejnem "Energijskem taboru" na Mariborskem Pohorju ustvarjali nove ideje in pobude za otroška igrišča, ki temeljijo na njihovih idealnih predstavah in pridobljenem znanju o energiji. Skupaj s strokovnjaki ter mentorji so otroci v sklopu zanimivih delavnic razvili koncepte za energijsko optimizirana igrala, ki se bodo umestila v sodelujočih mestih. Otroci so na taboru pridobili nova znanja in razumevanja s področja energije, energetske učinkovitosti ter spoznavali kulturo vključenih mest.

Na zelenici ob Vili Rožle, kjer je nekoč že bilo otroško igrišče, bomo tako v teh dneh dobili novo pustolovsko energetsko igrišče, ki smo ga poimenovali Rudarska vas. Pustolovsko energetsko igrišče Rudarska vas bo poleg igre predvsem izobraževalne narave, saj se bodo otroci in mladina s pomočjo igral poučili o pridobivanju lignita ter o pomenu obnovljivih virov (vetrne, sončne in kinetične energije) pri pridobivanju električne energije.

Pošiljamo tudi dve fotografiji.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546, F: 03/8961 654

www.velenje.si