O-STA

Generalni direktor HSE povabljen na skupno sejo občin

Velenje, 7. november 2014 - Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je včeraj generalnemu direktorju Holdinga Slovenske elektrarne Blažu Košoroku poslal vabilo na skupno sejo svetnic in svetnikov Mestne občine Velenje, občin Šoštanj in Šmartno ob Paki. Direktorja Holdinga Slovenske elektrarne je pozval, da naj vodstvo Holdinga Slovenske elektrarne predstavi vizijo razvoja energetike v Šaleški dolini.

V zadnjih dneh je prišlo do menjave vodstva v Termoelektrarni Šoštanj. V dveh hčerinskih družbah HSE - v Premogovniku Velenje in Termoelektrarni Šoštanj - je zaposlenih veliko občank in občanov vseh treh občin, vsaka sprememba v obeh družbah je pomembna tudi za zaposlene.

Ker je stanje v energetiki zelo resno in zaskrbljujoče, svetnice in svetniki Mestne občine Velenje, občin Šoštanj in Šmartno ob Paki pričakujejo, da jim bo vodstvo Holdinga Slovenske elektrarne na skupni seji predstavilo svojo vizijo in načrte, ki jih imajo s Premogovnikom Velenje in Termoelektrarno Šoštanj.

O datumu skupne seje vas bomo obvestili, ko bo usklajen z vodstvom Holdinga Slovenske elektrarne.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje