O-STA

Župan sklical delovno srečanje v zvezi s tretjo razvojno osjo

Velenje, 7. november 2014 - Župan mestne občine Velenje Bojan Kontič je zaradi neaktivnosti odgovornih pri umeščanju trase tretje razvojne osi na delovno srečanje povabil ministra Republike Slovenije za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča, ministrico za okolje in prostor Republike Slovenije Ireno Majcen, generalnega direktorja Družbe za razvoj infrastrukture, d. o. o., Jurija Kača, župane in poslanke SAŠA regije, predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branka Meha, predsednika in generalnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije mag. Sama Hribarja Miliča, izvršno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije za politike in zakonodajo Alenko Avberšek ter Aljaža Verhovnika iz Mladinske iniciative za tretjo razvojno os.

Izgradnja tretje razvojne osi je za Velenje in celotno regijo zelo pomembna. Od nje je v veliki meri odvisen nadaljnji razvoj naše regije, zato so ukrepi v zvezi z njeno izgradnjo nujni.

Delovno srečanje bo v ponedeljek, 10. novembra 2014, ob 16. uri v Vili Bianci.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546, F: 03/8961 654

www.velenje.si