O-STA

NLB zasedla prvo mesto za HRM Projekt Sprememba sistema nagrajevanja

Danes, 7. novembra, je NLB na 17. konferenci O ravnanju z ljudmi pri delu (HRM) 2014, ki je potekala v Ljubljani, na razpisu HRM projekt 2014 po oceni strokovne komisije zasedla prvo mesto.

Ob prevzemu nagrade je Vesna Vodopivec, direktorica Sektorja za upravljanje s kadri povedala: "Majhna ekipa je zavzeto delala noč in dan, živela za projekt in se ob tem intenzivno razvijala. Projekt je bil vključen med ključne projekte banke in se pravkar prenaša tudi v članice NLB Skupine."

Cilj projekta je bil izboljšanje delovne uspešnosti zaposlenih in posledično učinkovitosti banke. Zato smo uvedli nov model ocenjevanja in nagrajevanja delovne uspešnosti. Na podlagi ciljnega vodenja in modela ključnih kompetenc smo vzpostavili in uvedli sistem nagrajevanja v povezavi z delovno uspešnostjo. S tem vzpostavljamo ciljno usmerjeno kulturo banke s poudarkom na spremljanju delovne uspešnosti. Postavljanje merljivih ciljev in transparentno nagrajevanje se odraža tudi v dvigu prodaje.

S ciljnim vodenjem banka identificira prispevek posameznika k doseganju ciljev. Z razvojnim pogovorom, ki pokaže vrzeli med zahtevanimi in doseženimi znanji in kompetencami, se za vsakega zaposlenega pripravi razvojni načrt. Na podlagi tega se pripravi tudi plan izobraževanj.

Rezultati ciljnega vodenja že kažejo uspehe, izboljšujejo pa se tudi ključne kompetence zaposlenih. "Usposobljeni in kompetentni kadri so osnova za prihoden razvoj banke," je povedal Janko Medja, predsednik uprave banke. To se odraža tudi na poslovnih rezultatih banke, saj NLB nadaljuje uspešno poslovanje tudi v tretjem četrtletju 2014.

NLB Korporativno komuniciranje