O-STA

NLB uspešno zaključila izdajo obveznice družbe SIJ - letos že peta tovrstna izdaja

Nova Ljubljanska banka je včeraj, 24. novembra po prejemu vseh vplačil vlagateljev uspešno zaključila izdajo obveznice družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. z oznako SIJ2. Skupna vrednost izdaje je 43 milijonov evrov, obveznica ima petletno ročnost in kuponsko obrestno mero 4,5 %. NLB bo v sodelovanju z družbo SIJ, d.d. v prihodnjih tednih organizirala še uvrstitev obveznice na Ljubljansko borzo. Tako NLB nadaljuje uspešen niz organizacij izdaj podjetniških dolžniških vrednostnih papirjev, saj je bila to že peta tovrstna izdaja v letu 2014.


Projekt izdaje obveznice SIJ2 je eden izmed pomembnejših dogodkov na slovenskem kapitalskem trgu v zadnjih letih, saj postaja družba SIJ, d.d. z uvrstitvijo obveznice na borzo javna družba. Z organizacijo izdaje je tako NLB približala eno izmed najpomembnejših slovenskih industrijskih podjetij investicijski javnosti.

Z organizacijo financiranja podjetij z izdajo vrednostnih papirjev NLB dopolnjuje svojo ponudbo storitev za ta segment strank. Tako omogoča slovenskim podjetjem tudi financiranje z alternativnimi viri (z izdajo vrednostnih papirjev) ob sprejemljivih obrestnih merah. Za ta korak se je v letu 2014 odločilo največje število podjetij po začetku finančne krize leta 2008. Vsem podjetjem, ki so v letu 2014 izdajale vrednostne papirje, čestitamo za uspešno zaključene projekte in se hkrati zahvaljujemo za sodelovanje.

NLB Korporativno komuniciranje