O-STA

Podpisana pogodba o sofinanciranju prenove regijske galerije

Velenje, 3. december 2014 - Danes smo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije podpisali pogodbo o sofinanciranju projekta "Prenova regijske galerije Velenje", katerega vrednost je 1.357.670,97 evrov.

Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini 945.918,30 evrov, od tega EU sredstev v višini 549.578,53 evrov in lastnih sredstev ministrstva v višini 396.339,77 evrov, kar pomeni 69,7 %. Delež Mestne občine Velenje je v višini 411.752,67 evrov ali 30,3 %. Natančni nominalni deleži financiranja bodo določeni po zaključku operacije, razmerja sofinanciranja pa ostanejo enaka.

V okviru projekta "Regijska galerija Velenje" smo predvideli celovito sanacijo objekta, vključno z nakupom opreme ter vsebinsko nadgradnjo galerije. V saniranem objektu bo zaživel Center kreativnih industrij, ki je predviden v Lokalnemu programu kulture Mestne občine Velenje za obdobje 2014-2020, ki je bil sprejet na julijski seji Sveta Mestne občine Velenje.

Dela se bodo pričela takoj v začetku leta 2015 in morajo biti zaključena (vključno z opremo) do 30. septembra 2015. Dela bo opravljalo podjetje VG5 iz Ljubljane, ki je bilo izbrano na 8. Javnem pozivu.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje