O-STA

Holdingu Slovenske elektrarne vizija razvoja energetike v Šaleški dolini ni jasna

Na včerajšnji 4. seji Sveta Mestne občine Velenje so svetnice in svetniki med drugim obravnavali tudi vizijo razvoja energetike v Šaleški dolini. Na seji so bili poleg župana Bojana Kontiča, članic in članov Sveta Mestne občine Velenje prisotni tudi Blaž Košorok, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), mag. Đorđe Žebeljan, izvršni direktor razvoja in raziskav HSE, Stojan Nikolič, finančni direktor HSE, Nada Drobne Popovič, vodja Oddelka za upravljanje kapitalskih naložb v Slovenskem državnem holdingu, mag. Ludvik Golob, predsednik Uprave PV in dr. Matjaž Eberlinc, direktor TEŠ.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je uvodoma pojasnil, da vsi razpravljamo o projektu TEŠ 6 na podlagi sporočil, ki jih dnevno dobivamo. Sporočila so namenjena predvsem utemeljevanju zgrešenosti projekta in ceni tega projekta, ki pa je primerljiva s podobnimi v tujini. 1,4 milijarde evrov za eno tretjino slovenske proizvodnje energije na eni strani in dve milijardi evrov za subvencije pridobivanja elektrike iz sončne energije. Pa hkrati investicije v hidroelektrarne, kjer se velik del sredstev porabi za infrastrukturni del investicij. Blok 6 je Šaleški dolini na področju infrastrukture prinesel le krožišče v Šoštanju pred termoelektrarno in še to za njihove lastne potrebe. Žal so blok 6 TEŠ mediji in javnost označili za koruptiven in netransparenten projekt, kar pa si takšen projekt ne zasluži. Župan Bojan Kontič je še poudaril, da v Šaleški dolini zahtevamo enakopravno obravnavo in enakopravni položaj kot druge lokalne skupnosti, v katerih delujejo energetske družbe v Sloveniji. Ne pristajamo na to, da nekateri zaradi nevarnosti dobivajo visoko odškodnino, Šaleška dolina, kjer so posledice rudarjenja in proizvodnje električne energije vidne, pa ne. Želimo in zahtevamo ohranjanje delovnih mest ter zagotovilo, da je velenjski lignit edini energent bloka 6 TEŠ in ne pristajamo na uvoz tujega energenta v našo dolino. V Šaleški dolini namreč tujega premoga ne bomo kurili. Zahtevamo tudi nadaljevanje ekološke sanacije okolja, odpravljanje posledic rudarjenja in družbeno odgovorno ravnanje.

V nadaljevanju so vabljeni predstavili vizijo in videnje na razvoj energetike v Šaleški dolini. Blaž Košorok, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne, je pojasnil, da Slovenija blok 6 TEŠ nujno potrebuje, vendar je težko govoriti o strategiji in viziji energetike v Šaleški dolini, upoštevajoč razmere, v katerih se družbi Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj nahajata.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je po obravnavi točke predlagal naslednje zaključne sklepe:

  • Vladi Republike Slovenije predlagamo, da pripravi predlog zakona, ki bo zagotovil normalno poslovanje energetskih družb na način, da bo to primerljivo s poslovanjem podobnih družb v tujini.
  • Predlagamo, da se pripravi zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje.
  • Poslovodstvom družb predlagamo, da okrepijo socialni dialog, od lastnika družb pa pričakujemo družbeno odgovorno ravnanje.

Sklepe so svetnice in svetniki Mestne občine Velenje na včerajšnji seji soglasno sprejeli.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje