O-STA

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Mestna občina Velenje

Mestna občina Velenje bo v Uradnem listu RS, ki bo izšel v sredo, 31. decembra 2014, objavila javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Mestna občina Velenje.

Javni razpis bo trajal od 31. decembra 2014 do 2. februarja 2015, vsa razpisna dokumentacija pa bo na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si (javne objave).

Razpisana bodo štiri področja:

A - KULTURNI PROGRAMI

Na razpisno področje A se lahko prijavijo društva, ki s svojim programom izkazujejo kakovost in izvirnost, imajo sedež v Mestni občini Velenje in so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline.

B - KULTURNI PROJEKTI

Na razpisno področje B se lahko prijavijo: pravne osebe, ki imajo sedež v občini (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira občina); fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini, posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini in društva, ki imajo sedež v občini (društva, ki so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, se lahko prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo redno dejavnost).

Na razpisno področje B se lahko prijavijo tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v občini, če prijavljajo projekt, ki se snovno-motivno dotika občine in bo izveden v občini.

C - KULTURNI PROJEKTI S PODROČJA ZALOŽNIŠTVA (tiskane izdaje)

Na razpisno področje C se lahko prijavijo: pravne osebe, ki imajo sedež v občini (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira občina); fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini, posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini in društva, ki imajo sedež v občini (društva, ki so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, se lahko prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo redno dejavnost).

Na razpisno področje C se lahko prijavijo tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v občini, če prijavljajo projekt, ki se snovno-motivno dotika občine in bo izveden v občini.

D - DELOVANJE ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV

Na razpisno področje D se lahko prijavijo zveze kulturnih društev s sedežem v Mestni občini Velenje.

Za izvedbo javnega razpisa Mestna občina Velenje namenja 68.745 evrov in sicer: za razpisno področje A 30.000 evrov, za razpisno področje B 29.500 evrov, za razpisno področje C 4.400 evrov in za razpisno področje D 4.845 evrov.

Prijavitelji morajo prijave oddati do 2. februarja 2015 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Velenje - Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje