O-STA

Mestna občina Velenje poziva ministrstvo, da zagotovi dodatna sredstva za programe javnih del 2015

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je minuli teden odgovorne na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozval, da proučijo vsa dejstva in pomanjkljivosti, ki so se pojavile pri prijavah na razpise programov javnih del 2015. Zavoda RS za zaposlovanje je predhodno zagotavljal, da bodo imeli vsi prijavitelji enake možnosti za pridobitev finančne pomoči za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih v programih javnih del, vendar to v postopku ni bilo omogočeno in je prav nepripravljenost in neresnost zavoda bistveno vplivala na rezultate razpisa. V Mestni občini Velenje ministrstvo tudi pozivamo, da čimprej zagotovi dodatna sredstva za izvajanje javnih del v letu 2015.

Mestna občina Velenje se že vrsto let prijavlja na razpise programov javnih del. Samo v letu 2014 je bilo preko programa javnih del v občinski upravi vključenih 20 oseb z različnimi stopnjami izobrazbe, ki so delovali na različnih projektih. Preko javnih del izvajamo tudi razvojne projekte in projekte za občane, ki so zelo pomembni za delovanje občinske uprave, za razvoj lokalne skupnosti, za dvig kvalitete bivanja in za reševanje socialnih stisk naših občank in občanov. Določeni projekti se s pomočjo javnih del izvajajo že vrsto let in njihova prekinitev bi povzročila veliko škode in nezadovoljstva med občani in dolgotrajno brezposelnimi osebami, ki iščejo in upajo na zaposlitev. Z vključitvijo dolgotrajno brezposelnih oseb v naše delovno okolje s pomočjo programov javnih del smo v teh letih pripomogli tudi k zmanjšanju stopnje brezposelnosti, ki je v mestni občini Velenje že tako nad slovenskim povprečjem. V Velenju namreč beležimo 13,7 % stopnjo brezposelnosti (september 2014). Prav tako smo v predlogu proračuna za leto 2015 načrtovali sredstva za izvajanje zaposlitev preko programov javnih del.

Mestna občina Velenje je na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2015 poskušala pravočasno oddati prijavo za vključitev 20 oseb v programe javnih del, vendar to zaradi nedelovanja njihove programske opreme ni bilo možno. Sledila je objava javnega opravičila zavoda za nastale tehnične težave, zaradi katerih je bilo onemogočena elektronska oddaja ponudb na javno povabilo za izbor programov javnih del na Portalu za delodajalce. Njihova programska oprema za oddajo prijav se je izkazala za neustrezno oziroma ni delovala kar dvakrat. Z obvestilom je zavod javno povabilo razveljavil in sporočil, da bodo v čim krajšem možnem času objavili nov datum za prijave, s čimer bodo zagotovili, da bodo imeli vsi prijavitelji enake možnosti za pridobitev finančne pomoči za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih v programih javnih del.

V četrtek, 4. decembra 2014, so ob 14. uri objavili novo javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015, na katerega so se lahko ponudniki prijavili osebno ali po pošti. Ponudbe so začeli sprejemati že v petek, 5. decembra 2014. Prav tako so ponudnike obvestili, da se bodo uradne ure v glavnih pisarnah v petek, 5. decembra 2014, podaljšale od 8. do 17. ure. V Mestni občini Velenje smo se takoj, ko je bilo objavljeno novo javno povabilo, lotili priprave dodatnih obrazcev in jih uredili še isti dan. Vse kuverte s podpisanimi prijavami smo že pred 8. uro zjutraj v petek, 5. decembra 2014, osebno odnesli na Zavod RS za zaposlovanje, enota Velenje, kjer so bile oddane v zaporedju v čakalni vrsti v petek, 5. 12. 2014 ob 8.54. V čakalni vrsti se je dogajalo marsikaj; določeni, ki so prišli pozneje in so poznali tiste, ki so stali na začetku vrste, so svoje vloge predali kar tistim na začetku vrste. V Mestni občini Velenje se upravičeno sprašujemo, čemu je bilo objavljeno obvestilo na spletnih straneh zavoda, da so uradne ure v glavnih pisarnah zavodov v petek, na dan oddaje, do 17. ure. To je čisto zavajanje. Glede na vso zmešnjavo bi morali tudi omogočiti, da bi bil med objavo in oddajo javnih povabil na razpolago vsaj en dan. Šele v tem primeru bi lahko govorili, da je bila vsem prijaviteljem omogočena enaka možnost za pridobitev finančne pomoči.

V ponedeljek, 22. decembra 2014, so nas obvestili, da sredstev (kvota, ki je bila na razpolago v območni službi Velenje za leto 2015, je znašala 1.460.000 evrov) ni več na razpolago in da v Mestni občini Velenje nismo dobili odobrenega nobenega programa javnega dela za leto 2015. Seznanjeni smo bili, da so se finančna sredstva v letu 2015 zmanjšala, vendar nikakor nismo pričakovali, da zaradi tega ne bomo dobili odobren niti en program javnega dela, tudi ne noben razvojni program, ki se bi moral nadaljevati iz preteklega leta. Menimo, da je nepripravljenost in neresnost Zavoda RS za zaposlovanje bistveno vplivala na rezultate izvedbe postopka. Mestna občina Velenje zahteva in apelira, da se takoj zagotovijo dodatna sredstva za programe javnih del v letu 2015. S tem namenom je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič že minuli teden poslal dopis na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in odgovorne pozval, da nemudoma proučijo vsa navedena dejstva in zagotovijo dodatna sredstva za izvajanje javnih del v letu 2015.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje