O-STA

Prodaja naravne mineralne vode Juliana se je močno povečala

Prodaja NARAVNE MINERALNE VODE JULIANA se je v drugem četrtletju leta 2001 povečala za 255 odstotkov in je glede na isto obdobje v lanskem letu večja za 375 odstotkov, ter tako že presega celoletno lansko prodajo za 20 odstotkov. Tržni delež JULIANE na področju tihih vod je v mesecu juniju presegel 8 odstotkov, kar je bilo doseženo v vsega 25 odstotkov slovenskih trgovin. JULIANO je mogoče kupiti v mrežah MERCATOR in SPAR ter pri njihovih kupcih, sklenjene pa so tudi nove pogodbe z mrežami VELE Domžale, KOLONIALE Maribor, ERA Velenje in z nekaterimi večjimi grosisti. V družbi upajo, da bodo v zadovoljstvo potrošnikov kmalu sklenjeni dogovori o prodaji JULIANE tudi s preostalimi večjimi kupci in grosisti.