O-STA

Perne - Juliana d.d. sodeluje s slovenskimi zdravstevnimi strokovnjaki

Podnaslov: V podjetju želijo s pokroviteljstvom vseslovenskega projekta, ki ga izvaja Strokovni konzorcij za izobraževanje mladih o zdravem načinu življenja, mladim ponuditi alternativo pitju za zdravje neprimernih pijač

Družba PERNE-JULIANA d.d. je finančno podprla projekt ZDRAVKO DREN, ki ga izvaja Strokovni konzorcij za izobraževanje mladih o zdravem načinu življenja. Namen projekta, ki zajema celotno populacijo slovenskih otrok od šestega do dvanajstega leta starosti, je mladim ponuditi vodo kot alternativo pitju ostalih pijač in jim zagotoviti pogoje za pitje neoporečne vode.

Družba PERNE-JULIANA d.d kot pokrovitelj in donator že več kot leto dni sodeluje s strokovnjaki zobozdravstvene preventive in z zdravstvenimi delavci iz ostalih strokovnih področij. V skladu s svojim poslanstvom so Strokovnemu konzorciju za izobraževanje mladih o zdravem načinu življenja s sponzorskimi sredstvi pomagali pričeti projekt ZDRAVKO DREN, s katerim želijo slovenski strokovnjaki iz področja zdravstva in pedagogike mlade preusmeriti iz pitja neprimernih pijač na uživanje neoporečne vode. V Juliani so zraven sponzorstva projekta pripravili tudi posebno ponudbo za avtomate za vodo, namenjeno šolam, vrtcem in zdravstvenim domovom. Z avtomati za vodo želijo mladim približati primeren način uživanja vode. V projekt so v podjetju vložili okrog 30 milijonov tolarjev, ki so jih za ta namen preusmerili iz klasičnega oglaševanja.

Za vodo Juliana so se v konzorciju odločili zaradi njene dokazane kakovosti, saj edina v Sloveniji premore odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za zdravstvo o statusu naravne mineralne vode, ki dokazuje, da resnično gre za vodo najboljše kakovosti.

Teos Perne, direktor podjetja PERNE JULIANA d.d., je ob tej priložnosti izjavil: "Vsem otrokom, ki so oz. bodo prejeli paket ZDRAVKO DREN, želim obilo veselja pri igranju igre in "Na zdravje!" ob pitju najboljše slovenske vode."