O-STA

Ena najboljših evropskih mineralnih vod, ki izvira v Karavankah, je na tržišču že dobro desetletje

PERNE-JULIANA, družba za proizvodnjo pijač, d.d. v teh dneh praznuje 10. obletnico obstoja. Vse od svojih začetkov se v družbi ukvarjajo predvsem s polnjenjem ustekleničene vode Juliana® . Voda Juliana®, ki izvira v karavanških masivih, je prva slovenska naravna mineralna voda, ki je odločbo o statusu prejela od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS v letu 2000. Po desetletju soočanja z raznimi ovirami je družba PERNE-JULIANA d.d v letu 2002 dosegla pozitiven preobrat v poslovanju. Tržni delež vode Juliana® v Sloveniji se je tako v lanskem letu povečal iz začetnih 0,5 odstotka na trenutnih 10 odstotkov.

Družba je bila ustanovljena že leta 1990, aktivno pa je začela poslovati v letu 1998. Že od začetka se ukvarja s polnjenjem in prodajo naravne mineralne vode JULIANA®, ki je ena najčistejših voda z nizko vsebnostjo mineralov v Evropi; od ostalih ustekleničenih vod se razlikuje predvsem po tem, da ne vsebuje soli. Leta 1990 je bila pridobljena pravna pravica do izkoriščanja vodnega vira v karavanškem predoru, od koder po skoraj 6.800 metrov dolgem cevovodu, od leta 1992, lahko vsako sekundo proti polnilnici v Jesenicah priteče tudi do več deset litrov Juliane, identične kakovosti kot na izviru. Leta 1998 je bil sklenjen sporazum z lokalnim upraviteljem vodovoda o izključni uporabi vode. Na tej osnovi je bila izvedena finančna sanacija, ki se je zaključila leta 2000. Avgusta 2000 je bila izdana odločba o priznanju statusa naravne mineralne vode JULIANA®. V letu 2001, torej po normalizaciji pogojev poslovanja, so v družbi prodali 1.400.000 litrov vode in tako v Sloveniji v povprečju obsegali 6 odstotkov tržnega deleža.

Poslovanje družbe je zaznamovano tudi z usmeritvijo k zdravem načinu življenja. Kot glavni sponzor v zadnjih dveh letih sodelujejo s skupino strokovnjakov, zbranih v Združenju za izobraževanje mladih Slovenskega zdravniškega društva, ki s svojim projektom Zdravko Dren mlajši del populacije na zabaven način izobražujejo o pravilni skrbi za zdravje in opozarjajo na pasti, ki v sodobni potrošniški družbi prežijo na njihovo zdravje in dobro počutje.