O-STA

Pričetek prenove regijske galerije

V Mestni občini Velenje smo v preteklem letu v okviru projekta Regijska galerija Velenje pridobili razpisno dokumentacijo za prenovo galerije v Center kreativnih industrij. Na lanskoletnem javnem pozivu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa smo za projekt pridobili tudi evropska in državna sredstva.

V minulem tednu je s prenovo Regijske galerije Velenje pričelo podjetje VG5, d. o. o., ki je bilo na javnem razpisu izbrano kot najugodnejši ponudnik. Zaključek del, vključno z montažo opreme, je predviden najkasneje do 30. septembra 2015.

Ocenjena vrednost projekta Regijska galerija Velenje znaša 1.357.670,97 evra. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo projekt sofinanciralo v višini 945.918,30 evra (69,7 % vrednosti investicije), od tega predstavljajo evropska sredstva 549.578,53 evra, lastna sredstva ministrstva pa 396.339,77 evra. Delež Mestne občine Velenje znaša 30,3 % vrednosti investicije oziroma 411.752,67 evra. Natančni nominalni deleži financiranja bodo določeni po zaključku operacije, razmerja sofinanciranja pa ostanejo enaka.

Center kreativnih industrij, ki je predviden v Lokalnemu programu kulture Mestne občine Velenje za obdobje 2014-2020 in bo zaživel v Regijski galeriji Velenje, bo pokrival deset občin Savinjsko-šaleške regije. S svojimi rednimi, novimi in nadgrajenimi programi bo bistveno okrepil segment kreativnih industrij tako v mestni občini Velenje kot tudi v širšem regijskem, nacionalnem in mednarodnem prostoru. Z rednimi srečanji, okroglimi mizami in delavnicami bo spodbujal sodelovanje med ustvarjalnim in gospodarskim sektorjem, ustvarjalcem pa bo nudil stalne podporne storitve. V objektu bodo delovale delovne skupine, ki bodo pokrivale različna področja in izmenjevale znanja pri skupnih razvojnih, raziskovalnih in izobraževalnih projektih. V objektu bo urejena manjša kavarna in informacijska arhitekturna točka.

V času gradnje Regijske galerije Velenje bo funkcionalno zemljišče objekta zavarovano z gradbiščno ograjo, zato pozivamo občanke in občane, da upoštevajo spremenjen režim pešpoti ob objektu in jih prosimo za razumevanje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje