O-STA

Mestna občina Velenje pridobila sredstva za izvajanje javnih del

Velenje, 19. januar 2015 - Župan Bojan Kontič je po neuspeli prijavi Mestne občine Velenje na razpis za javna dela že konec lanskega leta Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozval, da čim prej zagotovi dodatna sredstva za izvajanje javnih del v letu 2015. Vlada Republike Slovenije je v začetku januarja zagotovila dodatnih 8 milijonov evrov za izvajanje javnih del in sporočila, da ne bodo zavračali že prejetih vlog. V preteklem tednu so nas s strani Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, izpostava Velenje, obvestili, da so odobrili sredstva za javna dela v Mestni občini Velenje za 13 programov z vključitvijo 17 oseb (prijavili smo 20 oseb).

Ministrstvo je odobrilo naslednje programe:

- pomoč pri izvajanju programov za občane: 1 oseba s VII. stopnjo izobrazbe;

- razvojni programi, ki uvajajo nove tehnologije, vsebine in metode dela (informatika): 1 oseba s VI. stopnjo izobrazbe;

- razvojni programi, ki uvajajo nove tehnologije, vsebine in metode dela (glavna pisarna): 1 oseba s V. stopnjo izobrazbe;

- pomoč pri urejanju evidenc (6-mesečni program): 1 oseba s V. stopnjo izobrazbe;

- varstvo okolja: 2 osebi - invalida s IV. stopnjo izobrazbe;

- pomoč pri razvoju in pospeševanju podjetništva: 1 oseba s V. stopnjo izobrazbe;

- pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma: 1 oseba s V. stopnjo izobrazbe;

- razvojni programi, ki uvajajo nove dejavnosti oz. storitve v lokalnem in/ali regionalnem okolju: 1 oseba s V. stopnjo izobrazbe;

- urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest: 3 osebe - invalidi s IV. stopnjo izobrazbe;

- pomoč pri izvajanju programov za občane: 1 oseba s VII. stopnjo izobrazbe;

- pomoč pri izvajanju programov za občane (mestna blagajna): 1 oseba s V. stopnjo izobrazbe;

- varstvo okolja: 1 oseba s VI. stopnjo izobrazbe;

- urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest: 1 oseba s VII. stopnjo izobrazbe in

- pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu: 1 oseba s V. stopnjo izobrazbe.

Prijavo za tri osebe so zavrnili, in sicer za programe: pomoč pri izvajanju programov za občane (mestna blagajna), varstvo okolja, urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest.

Preko programa javnih del bomo tako lahko na Mestni občini Velenje v letošnjem letu omogočili zaposlitev 17 osebam z različnimi stopnjami izobrazbe. Udeležencem programov javnih del Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje zagotavlja 75 % sredstev za plače, sredstva za odpravnino ob upokojitvi, sredstva za prehrano med delom, sredstva za prevoz na delo in z dela ter sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda. Zavod lahko za brezposelno osebo, ki je vključena v javna dela in je starejša od 55 let, ter za invalidno brezposelno osebo, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa, zagotavlja še 30-odstotni delež tistega deleža plače, ki ga sicer krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del. Zavod za programe javnih del, v katere so vključeni samo brezposelni invalidi, ter za programe, ki so namenjeni delu z romsko populacijo in v katere bo vključena najmanj polovica brezposelnih Romov, zagotavlja 95-odstotni delež plač udeležencem.

Javna dela so eden pomembnejših ukrepov za zmanjšanje brezposelnosti in se kot poseben program aktivne politike zaposlovanja izvajajo v okviru ukrepa ustvarjanja delovnih mest, namenjenega spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Z vključitvijo brezposelnih oseb v javna dela Mestna občina Velenje povečuje zaposlitvene možnosti za brezposelne osebe ter zagotavlja višjo stopnjo delovne aktivnosti in socialne vključenosti občank in občanov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje