O-STA

NLB s Hidrio in bankami upnicami sklenila predpogodbo o finančnem prestrukturiranju

20. januar 2015

NLB je kot vodilna banka in koordinatorka pogajanj s skupino Hidria ter sedmimi drugimi bankami v začetku letošnjega leta sklenila dogovor o ključnih pogojih finančnega prestrukturiranja skupine Hidria. Tako smo kljub zahtevnim pogajanjem in zelo kompleksni strukturi transakcije znova dokazali, da lahko z visoko stopnjo strokovnosti, odgovornosti in učinkovitosti dosežemo pomembne mejnike pri prestrukturiranju posamičnih slovenskih poslovnih skupin, kakor posledično tudi slovenskega gospodarstva.


S sklenitvijo dogovora skupina Hidria sproža z bankami usklajene in dogovorjene postopke finančnega prestrukturiranja celotne skupine. Sočasno poteka tudi odprodaja poslovno nepotrebnega premoženja ter najpomembnejše, poslovno prestrukturiranje. Cilj vseh deležnikov ob povečanju prihodkov skupine Hidria je izboljšanje finančne strukture, v okviru katere so odplačila kreditov usklajena s prihodnjimi investicijskimi potrebami in denarnimi tokovi skupine Hidria. Slednje je tudi eden od glavnih ciljev sodelujočih bank, ki si prizadevamo ohranjati in podpirati perspektivna jedra slovenskih podjetij ter posledično ohranjati oziroma prispevati k ustvarjanju dodatnih delovnih mest.

Poleg že doseženih dogovorov o finančnem prestrukturiranju v zadnjih dveh letih, pri katerih je NLB sodelovala kot ena vodilnih bank (npr. Mercator, Pivovarna Laško, Unior, Trimo, TPV, Mladinska knjiga), je finančno prestrukturiranje Hidrie eden zahtevnejših, a konceptualno vzorčnih skupnih projektov gospodarstva in bančnega sektorja. V NLB verjamemo v njegov uspešen zaključek in si ga prizadevamo ves čas voditi na najvišji strokovni ravni.


NLB Korporativno komuniciranje