O-STA

Županov sprejem za gospodarstvenike, podjetnike in obrtnike iz mestne občine Velenje

Velenje, 26. januar 2015 - Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič bo v sredo, 28. januarja 2015, ob 19. uri v veliki dvorani Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje sprejel gospodarstvenike, podjetnike in obrtnike iz mestne občine Velenje.

Prvič smo sprejem pripravili lani v okviru evropskega projekta CITY Impulses, ki je sofinanciran iz programa Slovenija Avstrija in je namenjen spodbujanju podjetništva ter povečanju atraktivnosti mesta za prebivalce, obiskovalce in investitorje.

Tudi letos se želi župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič s sprejemom zahvaliti gospodarstvenikom, podjetnikom in obrtnikom za njihovo uspešno delo in prispevek k razvoju Velenja. V Mestni občini Velenje se namreč zavedamo, da je lokalna skupnost gibalo razvoja podjetništva in obrti. Njuna rast in razvoj sta ključna za višjo kakovost življenja naših občank in občanov, pa tudi širše. Zato si prizadevamo, da z različnimi ukrepi ustvarjamo dobre pogoje in spodbudno okolje za dvig konkurenčnosti in kakovosti gospodarstva v naši občini.

Prijazno vabljeni, da se sprejema udeležite tudi predstavniki medijev.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546, F: 03/8961 654

www.velenje.si