O-STA

Izteka se rok za ureditev statusa nekaterih upokojencev

V Zavodu PIP se je v zadnjem času na pravnem svetovanju oglasilo več upokojencev, ki opravljajo samostojno pridobitno dejavnost oz. so družbeniki in hkrati poslovodne osebe, z vprašanjem kako si urediti status, da ne bi ostali brez izplačila pokojnine.

Posebej morata biti pozorni dve skupini upokojencev, ki si morata urediti status še v tem tednu, najkasneje do 31.1.2015, sicer bodo s pričetkom februarja deležni prenehanja izplačevanja pokojnine. Prva skupina so upokojenci, ki so na dan 31.12.2012 opravljali samostojno pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost ter to dejavnost opravljajo še naprej, (pri tem pa ne gre za upokojence, ki so uveljavljali izvzem iz zavarovanja po 18. čl. ZPIZ-1), druga skupina pa upokojenci, ki so bili na dan 31.12.2012 družbeniki gospodarskih družb oz. zavodov, in hkrati poslovodne osebe ter imajo tak status še naprej (pri tem pa ne gre za upokojence, ki so uveljavili pravico do pokojnine pred 1.1.2000).

Slednja skupina si lahko uredi status z izbrisom položaja družbenika ali poslovodne osebe (to pomeni, da je upokojenec samo družbenik, ali samo poslovodna oseba), medtem ko si prva skupina lahko uredi status s prenehanjem opravljanja dejavnosti in izbrisom iz Poslovnega registra Slovenije. Obe skupini si lahko uredita status tudi z vložitvijo prijave v obvezno zavarovanje za najmanj 20 ur tedensko. V tem primeru se jim bo izplačeval sorazmerni del pokojnine.

Nekoliko daljši rok za uskladitev statusa imajo določene druge osebe in upokojenci, ki morajo status urediti do 31.12.2015. V izogib nevšečnostim, upokojencem v Zavodu PIP svetujemo, da čimprej preverijo in po potrebi še v tem tednu uskladijo svoj status.

Več informacij:

Sanja Antonijević, univ. dipl. prav., pravna svetovalka v Zavodu PIP

Tel: 02/234 21 46