O-STA

Podpiramo prizadevanja za ureditev področja volonterskih pripravništev

Na Mladinskem svetu Slovenije podpiramo vse aktivnosti, ki bodo privedle do odprave instituta volonterskega pripravništva. Od odločevalcev pričakujemo, da bodo v nadaljnjih korakih sooblikovali rešitev, ki ne bo samo odpravila volonterskih pripravništev, ampak bo zagotovila dostojno plačilo in socialno varnost za pripravnike ter vzpostavila okvir za kakovostno opravljanje pripravništva. Slednji naj sledi naslednjim načelom oz. usmeritvam:

1. pripravništvo nikoli ne sme voditi v nadomeščanje rednih zaposlitev,

2. dobro organizirano pripravništvo mladim omogoča pridobivanje ustreznih praktičnih izkušenj in dodaja praktične veščine znanju in kvalifikacijam, ki so jih mladi že predhodno pridobili preko formalnega ali neformalnega izobraževanja,

3. Pripravništvo omogoča pridobivanje prepoznanih delovnih izkušenj, s katerimi mladi razvijajo veščine in izboljšujejo lastne strokovne sposobnosti,

4. pripravništvo se izvaja pod mentorstvom kompetentnih nadzornikov in pripravniki morajo imeti dostop do zanesljivega vrednotenja in pritožbenih kanalov za spremljanje napredka in kakovosti izkušenj, ki jih pridobijo tekom pripravništva.

Odprava volonterskega pripravništva v zakonodaji je po našem mnenju zgolj prvi korak do celovite ureditve tega področja. Predlog Zakona o ukrepih na področju pripravništva v tem pogledu ne odgovarja na vse izzive s tega področja, še posebej nas skrbi morebitno pomanjkanje sredstev za plačilo pripravnikov iz proračuna Republike Slovenije, zato je še toliko bolj pomembno, da predstavniki vlade in predlagateljev zakona, skupaj s predstavniki mladih in drugih zainteresiranih javnosti, čim prej sedemo za skupno mizo in oblikujemo rešitve, ki bodo dolgoročno vzdržne in v dobro bodočih pripravnikov.

Na Mladinskem svetu Slovenije v nobenem primeru ne bomo pristali na prestižni boj in pripisovanje zaslug za reševanje problema volonterskih pripravnikov. Ne ena ne druga stran se sama od sebe nista zganili, dokler jih na ta problem ni opozorila civilna družba.

Ocenjujemo, da je predlog Zakona o ukrepih na področju pripravništva dobra osnova, ki jo je moč v dialogu še nadgraditi. V tem smislu si bomo tudi prizadevali, da bo v nadaljnji obravnavi odgovorjeno na vsa odprta vprašanja, ki se še pojavljajo glede volonterskih pripravništev.

Mladinski svet Slovenije

Za več informacij:

Borut Cink

odnosi z javnostmi

041 897 616