O-STA

Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna MO Velenje

Velenje, 3. februar 2015 - Na današnji seji Sveta Mestne občine Velenje so se svetnice in svetniki seznanili s Poročilom o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje.

Javni razpis je bil objavljen 21. 3. 2014 na spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Velenje. Razpis smo predčasno zaprli (1 mesec prej, tj. 31. 10. 2014) zaradi porabe sredstev.

Za razpis je bilo ob objavi namenjenih 90 tisoč evrov. Naknadno smo jeseni sredstva povišali na 110 tisoč evrov in potem po zadnjem odpiranju še za 2.600 evrov. Skupaj smo tako razdelili 112.586,98 evra.

Vse vloge, ki so prispele na razpis, je komisija obravnavala mesečno. Odpiranj je bilo 8 (april-november). Vseh prijavljenih dejavnosti/programov/projektov/prireditev je bilo 130. Od tega jih 11 ni pridobilo sofinanciranja, ker prijava ni ustrezala pogojem razpisa. Povprečen znesek sofinanciranja v letu 2014 je znašal 866,05 evra. Najvišji znesek sofinanciranja je bil 10 tisoč evrov (atletski miting). V letu 2014 je 14 prijaviteljev podalo po 2 vlogi, imeli smo tudi 10 fizičnih oseb.

Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so na današnji seji potrdili tudi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje.

Osnovni pravilnik je bil sprejet februarja 2013. Pri izvedbi razpisa v letih 2013 in 2014 smo ugotovili nekaj pomanjkljivosti oz. nejasnosti, predvsem pri kriterijih za ocenjevanje in oddaji poročila. S sprejetjem pravilnika smo sedaj zagotovili, da se bodo financirale le dejavnosti/programi/projekti/prireditve, ki bodo izboljšale kakovost življenja občanov oz. bodo postale s sredstvi razpisa bolj dostopne občankam in občanom, določili smo, da prijavitelji ne morejo pridobiti sofinanciranja po tem pravilniku, če so sredstva za isto dejavnost/program/projekt/prireditev že prejeli na katerem drugem razpisu Mestne občine Velenje, vsebinsko smo združili tudi nekatere kriterije in uvedli obrazec za poročanje, ki bo sestavni del razpisne dokumentacije. Do sedaj obrazca za poročilo nismo imeli, kar je povzročalo kar nekaj nejasnosti. Obvezna priloga obrazca bodo tudi fotokopije računov v višini odobrenih sredstev.

V letu 2015 bo razpis odprt predvidoma od konca marca do 30. novembra oziroma do porabe sredstev. Za namen razpisa je v proračunu za leto 2015 predvidenih 90 tisoč evrov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje