O-STA

Male komunalne čistilne naprave v mestni občini Velenje

Velenje, 3. februar 2015 - Na današnji 5. seji Sveta Mestne občine Velenje so se svetnice in svetniki med drugim seznanili tudi s Poročilom o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v mestni občini Velenje za leto 2014.

Poročilo je predstavil vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik, ki je povedal, da je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič imenoval delovno skupino, ki je pripravila javni razpis in obravnavala vse prejete vloge. V lanskem letu smo iz proračuna Mestne občine Velenje za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav namenili 22 tisoč evrov (tisoč evrov na obstoječi stanovanjski objekt).

V nadaljevanju seje so svetnice in svetnike soglasno potrdili Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v mestni občini Velenje za leto 2015. Tudi v letošnjem letu bo Mestna občina Velenje namenila tisoč evrov na obstoječ stanovanjski objekt za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav. V proračunu za leto 2015 smo za ta namen predvideli 30 tisoč evrov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje