O-STA

Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v mestni občini Velenje za leto 2014

Velenje, 3. februar 2015 - Na današnji seji Sveta Mestne občine Velenje so se svetnice in svetniki seznanili tudi s Poročilom o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v mestni občini Velenje za leto 2014.

Mestna občina Velenje je v Uradnem listu Republike Slovenije, 27. decembra 2013 objavila "Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Mestna občina Velenje". Javni razpis je trajal od 27. decembra 2013 do 27. januarja 2014, vsa razpisna dokumentacija pa je bila na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si.

Razpisana so bila štiri področja:

A - KULTURNI PROGRAMI

B - KULTURNI PROJEKTI

C - KULTURNI PROJEKTI S PODROČJA ZALOŽNIŠTVA (tiskane izdaje)

D - DELOVANJE ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV

Za izvedbo javnega razpisa je Mestna občina Velenje v proračunu planirala 58.750 evrov, in sicer:

· za sofinanciranje programov kulturnih društev: 30.000 evrov,

· za sofinanciranje kulturnih projektov: 19.500 evrov,

· za sofinanciranje založniških projektov: 4.400 evrov,

· za delovanje zveze kulturnih društev: 4.850 evrov.

Na javni razpis je za vsa štiri razpisna področja prispelo 75 prijav. Dve prijavi sta oddali neupravičeni osebi, zato smo prijavi s sklepom zavrgli. Od popolnih 73-ih prijav se jih je v sofinanciranje uvrstilo 52, in sicer:

- 20 programov kulturnih društev,

- 27 kulturnih projektov,

- 4 projekti s področja založništva,

- 1 delovanje zveze kulturnih društev.

Skupno 18 projektov (14 kulturnih projektov in 4 projekti s področja založništva) se v sofinanciranje ni uvrstilo, ker niso prejeli zadostnega števila točk.

Vsi programi in projekti, ki so bili sprejeti v sofinanciranje (razen treh projektov, ki so se sofinanciranju odpovedali), so bili v letu 2014 realizirani.

Za izvedbo vseh kulturnih programov in projektov je Mestna občina Velenje v preteklem letu namenila 57.564,87 evra, in sicer za izvedbo programov kulturnih društev 30 tisoč evrov, za izvedbo kulturnih projektov 18.197,63 evra, za izvedbo projektov s področja založništva 4.517,24 evra in za delovanje zveze kulturnih društev 4.850 evrov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje