O-STA

Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v mestni občini Velenje za leto 2014

Velenje, 3. februar 2015 - Na današnji seji Sveta Mestne občine Velenje je bilo potrjeno tudi Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v mestni občini Velenje za leto 2014.

Mestna občina Velenje je v Uradnem listu Republike Slovenije 31. januarja 2014 objavila "Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Mestna občina Velenje".

Javni razpis je trajal od 31. januarja 2014 do 3. marca 2014, vsa razpisna dokumentacija pa je bila na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si.

Za izvedbo javnega razpisa smo v proračunu planirali 15 tisoč evrov.

Na javni razpis je prispelo 17 prijav, od katerih se jih je 16 uvrstilo v sofinanciranje.

Prijavitelj Duša Velenje projekta ni izvedel in se je odpovedal sofinanciranju, zaradi prepozno oddanega poročila pa je bil tudi projekt Počitniškega društva Kažipot le delno sofinanciran.

Vsi ostali projekti, ki so bili sprejeti v sofinanciranje, so bili realizirani.

Za izvedbo mladinskih projektnih aktivnosti je Mestna občina Velenje v preteklem letu namenila 13.724,46 evra.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje