O-STA

Spodbujanje podjetništva v mestni občini Velenje

Velenje, 3. februar 2015 - Na današnji 5. seji Sveta Mestne občine Velenje so se svetnice in svetniki med drugim seznanili tudi s Poročilom o dodeljenih državnih pomočeh "de minimis" za spodbujanje podjetništva v mestni občini Velenje za leto 2014.

Poročilo je predstavila vodja Urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak, ki je povedala, da smo v lanskem letu v proračunu Mestne občine Velenje za spodbujanje podjetništva namenili 200 tisoč evrov.

V lanskem letu smo razpisali sredstva za tri namene. Desetim podjetjem smo sofinancirali nove naložbe in s tem soustvarili 35 novih delovnih mest. Sofinancirali smo pet novih zaposlitev ter sofinancirali najemnine v mestnem središču in s tem zapolnili tri prazne prostore v centru mesta.

Svetnice in svetniki so obravnavali tudi Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju podjetništva v mestni občini Velenje, ki so ga prekvalificirali v predlog odloka in ga soglasno sprejeli.

Glavne spremembe se nanašajo na stopnje sofinanciranja. V letu 2015 bomo spodbujali zagon novih inkubiranih podjetij, ki jim bomo stroške sofinancirali do 90 % ter sofinancirali najemnine za dejavnosti, za katere si želimo, da se v Velenju ohranijo ali spodbujajo in so pomembne za mesto. Te najemnine bomo sofinancirali do 100 %.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje