O-STA

Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v mestni občini Velenje za leto 2014

Velenje, 5. februar 2015 - Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so se na torkovi seji Sveta Mestne občine Velenje seznanili tudi s Poročilom o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v mestni občini Velenje za leto 2014.

Mestna občina Velenje je v Uradnem listu Republike Slovenije 31. januarja 2014 objavila "Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2014". Javni razpis je trajal od 31. januarja 2014 do 3. marca 2014, vsa razpisna dokumentacija pa je bila na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si.

Na javni razpis so se lahko prijavile pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje.


Za izvedbo javnega razpisa je bilo v proračunu planiranih 35 tisoč evrov - od tega zneska je bilo 20 tisoč evrov namenjenih za projekte, ki jih je Mestna občina Velenje financirala v celoti, 15 tisoč evrov pa za projekte, ki jih je Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 50 % vrednosti projekta.

Projekti, ki jih je Mestna občina Velenje sofinancirala ali financirala, so bili razdeljeni v dva ranga:

- prvi rang so predstavljali projekti, ki so bili financirani 100 %, vendar najvišji možni znesek financiranja ni smel presegati 4 tisoč evrov,

- drugi rang so predstavljali projekti, ki so bili sofinancirani 50 %, vendar najvišji možni znesek sofinanciranja ni smel presegati 2 tisoč evrov.

Na osnovi vrednotenja se je pripravil seznam projektov, uvrščenih od najvišjega do najnižjega števila točk. Projekti so se sofinancirali ali financirali po vrstnem redu do porabe sredstev.

Na javni razpis je prispelo 33 prijav. Eno prijavo smo s sklepom zavrgli, saj ni bila upravičena oseba za prijavo. V financiranje in sofinanciranje je bilo sprejetih 13 projektov (8 za 50 % sofinanciranje in 5 za 100 % financiranje).

Za izvedbo teh projektov je Mestna občina Velenje namenila sredstva v višini 35 tisoč evrov. Vsi projekti, ki so bili sprejeti v financiranje, so bili realizirani.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje