O-STA

Zimska služba pripravljena na nove snežne padavine

Velenje, 5. februar 2015 - Vzdrževanje občinskih cest v mestni občini Velenje v skladu s koncesijsko pogodbo izvaja podjetje PUP Velenje, d. d. V občini je 334 kategoriziranih občinskih cest v skupni dolžini 210,4 km. Koncesionar za vzdrževanje občinskih cest ima za izvajanje zimske službe na razpolago 19 plužnih in 12 posipnih enot ter ekipo za ročno odstranjevanje snega na prehodih za pešce.

Osnovni namen zimske službe je omogočati varen promet in zagotavljati prometno varnost javnih poti v zimskem času, predvsem v obdobju med 15. novembrom in 15. marcem. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Prednost imajo ceste višje kategorije (lokalne ceste) in pa ceste, po katerih potekajo avtobusni prevozi šoloobveznih otrok.

Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. V obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. V primeru, da 6-urne povprečne padavine presegajo 20 cm oziroma so skupne 48-urne padavine nad 40 cm, se ti pogoji obravnavajo kot izredni dogodek. Tudi nedavno sneženje (v petek, 30. januarja) lahko obravnavamo kot takšnega.

V obdobju med 30. januarjem in 1. februarjem je koncesionar izvedel 9 akcij pluženja in posipanja. V petek, 30. januarja 2015, je koncesionar od 1. do 5. ure zjutraj izvedel kompletno posipanje vseh občinskih cest, plužil pa je višjeležeče ceste na Paškem Kozjaku, Lopatniku, v Cirkovcah in Plešivcu. Ponovno so vse enote odšle na pluženje in posipanje vseh relacij malo po 8. uri zjutraj, končale pa so okoli 21. ure. Ves čas so bile na terenu tudi ekipe, ki so ročno odstranjevale sneg in led. Ponovno so bile vse ekipe na terenu 31. januarja od 3. ure dalje. Do 9. ure so izvedli pluženje in posipanje vseh relacij, posebne ekipe pa so ročno odstranjevale kupe snega na prehodih za pešce in križiščih. Po 15. uri so bile ekipe ponovno na terenu in so si prizadevale prebiti nastale snežne plošče. Med 17. in 22. uro se je ponovno izvajalo posipanje vseh relacij. Koncesionar je tudi 1. februarja ponovno izvajal razbijanje snežnih plošč in posipanje vseh relacij.

Zaradi "južnega" snega, ki se je, kljub relativno majhni količini 3-5 cm, oprijemal cestišča, je prišlo do nastanka t. i. "snežnih plošč", ki zaradi vožnje vozil, posebej avtobusov in tovornjakov, postanejo trde in jih je skoraj nemogoče odstraniti. Snežilo je ravno v času največje frekvence prometa, zato se je tudi čas čiščenja zelo podaljšal.

Podobne težave so se v petek pojavljale povsod po Sloveniji na območjih, kjer je močno snežilo.

Na območju mestne občine Velenje poteka tudi 6 državnih cest v dolžini cca. 42 km, s katerimi upravlja država oz. Direkcija Republike Slovenije za ceste, vzdržuje pa jih podjetje VOC, d. d., Celje. Te ceste so:

- glavna cesta Arja vas-Dravograd (od Arje vasi mimo Pirešice in Črnove, Celjska cesta, Šaleška cesta, skozi Pako pri Velenju proti Slovenj Gradcu in naprej do Dravograda),

- regionalna cesta Pesje-Velenje (od krožišča v Lokovici skozi Pesje, Partizanska cesta, do krožišča pod skakalnico),

- regionalna cesta Pesje-Gorenje (od krožišča v Lokovici po Lokoviškemu klancu v smeri Gorenja in Šmartnega ob Paki),

- regionalna cesta Dobrna-Črnova (od Dobrne do križišča v Črnovi),

- regionalna cesta Velenje-Škale-Graška Gora (od križišča pri avtobusni postaji, Kidričeva cesta, Škalska cesta, Škale, Plešivec, Graška Gora),

- regionalna cesta Velenje-Polzela (od krožišča pod skakalnico proti Kavčam, Šentilju, Ložnici in naprej proti Polzeli).

Upravljanje in vzdrževanje državnih cest je v pristojnosti države oz. Direkcije Republike Slovenije za ceste, zato podrobnih podatkov o pluženju in posipanju državnih cest nimamo.

Tudi v prihodnjih dneh naj bi po napovedih zapadlo kar nekaj snega. Koncesionar za občinske ceste se je na jutrišnje padavine še posebej pripravil in skladišče napolnil z dodatnimi 100 tonami soli, 75 ton soli pa pričakujejo še v naslednjih dnevih. Zaradi napovedane velike količine snega so se dogovorili tudi za dodatne stroje za prekladanje snega.

V času sneženja in zimskih razmer se na pot odpravite samo s predpisano zimsko opremo, upoštevajte prometno signalizacijo, ostanite strpni in vožnjo prilagodite razmeram na cesti. Ne prehitevajte plužnih skupin, saj lahko s tem ogrožate svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Računajte, da bo potovanje trajalo dlje, zato se na pot odpravite prej kot po navadi.

Vse udeležence v prometu prosimo za previdno in strpno vožnjo!

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje