O-STA

Obisk predstavnikov Mestne občine Ptuj

Velenje, 6. februar 2015 - Včeraj popoldne so Velenje obiskali predstavniki Mestne občine Ptuj: župan Miran Senčar, direktorica občinske uprave mag. Vlasta Stojak, sodelavka Oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo Simona Kašman ter direktorica ZRS Bistra Ptuj dr. Aleksandra Pivec.

Predstavnike Mestne občine Ptuj so sprejeli župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, v. d. direktorja občinske uprave mag. Iztok Mori, vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik, vodja Urada za javne finance in splošne zadeve Amra Kadrič, vodja Urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak, vodja Kabineta župana mag. Saša Sevčnikar ter vodja Službe za razvojne projekte in gospodarstvo Karla Sitar.

Uvodoma je vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik predstavil občino in delovanje občinske uprave.

Župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar se je zahvalil za sprejem in izpostavil organiziranost velenjske občinske uprave kot vzorčni primer razvoja občin. Dobre prakse bi želeli vključiti pri reorganizaciji Uprave Mestne občine Ptuj.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je povedal, da smo delo v veliki meri optimizirali s projektnim vodenjem. V izvedbo projektov so vključenih predstavniki vseh uradov, kar omogoča boljše sodelovanje.

Vodja Službe za razvojne projekte in gospodarstvo Mestne občine Velenje Karla Sitar je izpostavila odlično sodelovanje z ZRS Bistra Ptuj pri prijavah na evropske razpise.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje