O-STA

Javna razpisa s področja mladih

Velenje, 3. februar 2015 - Mestna občina Velenje bo v Uradnem listu Republike Slovenije, ki bo izšel v petek, 13. februarja 2015, objavila dva javna razpisa s področja mladine, in sicer Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Mestna občina Velenje ter Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2015.

Javna razpisa bosta odprta do 16. marca 2015, vsa razpisna dokumentacija pa bo na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si (Javne objave).

Na Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Mestna občina Velenje, se lahko prijavijo organizacije članice Mladinskega sveta Velenje (z izjemo članic z zamrznjenim članstvom) in posamezniki s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki se partnersko povezujejo z organizacijami članicami Mladinskega sveta Velenje. Informacija o organizacijah članicah Mladinskega sveta Velenje je dosegljiva na spletni strani www.mladizaveleje.si. Članice mladinskega sveta lokalne skupnosti lahko prijavijo največ dva projekta, posamezna fizična oseba pa samo en projekt.

Na Javni razpis za financiranje in sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje pa se lahko prijavijo pravne in fizične osebe s sedežem oz. stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje.

Za oba javna razpisa skupaj Mestna občina Velenje namenja 50 tisoč evrov, in sicer za Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Mestna občina Velenje v višini 15 tisoč evrov, za Javni razpis za financiranje in sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje pa 35 tisoč evrov.

Prijavitelji morajo prijave oddati do 16. marca 2015 osebno ali priporočeno na naslov Mestna občina Velenje - Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje